Opinie rodziców na temat szczepień ochronnych u dzieci

Katarzyna Gawlik 1, Halina Woś 2, Wioletta Waksmańska 1, Renata Łukasik 1
1 - Akademia Techniczno‑Humanistyczna Wydział Nauk o Zdrowiu, Bielsko‑Biała
2 - Klinika Pediatrii Katedry Pediatrii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
MONZ
2014; 20 (4): 360-364
ICID: 1132036
Article type: Original article
 
 
Wprowadzenie. Szczepienia są najskuteczniejszą metodą zapobiegania rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych u dzieci. Realizowane są według co roku aktualizowanego Programu Szczepień Ochronnych. Stopień realizacji szczepień u dzieci w dużej mierze uzależniony jest od świadomości ich rodziców.
Cel. Celem pracy było poznanie opinii rodziców na temat szczepień ochronnych, ich bezpieczeństwa oraz źródeł pozyskiwania informacji o szczepieniach.
Materiał i metoda. Badanie przeprowadzono od stycznia do maja 2012 r. w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej, w grupie 123 rodziców. Wykorzystano autorską anonimową ankietę.
Wyniki. Z przeprowadzonej analizy zebranego materiału wynika, że stopień realizacji szczepień obowiązkowych u dzieci jest wysoki. Szczepienia zalecane wykonywane są u nielicznych dzieci. Zdaniem większości ankietowanych, szczepienia są bezpieczne dla dzieci. Głównym źródłem informacji na temat szczepień ochronnych dla rodziców jest lekarz.
Wnioski: 1. Rodzice szczepią swoje dzieci, mimo wątpliwości co do skuteczności i bezpieczeństwa stosowanych u dzieci szczepionek. 2. Istnieje potrzeba większej aktywizacji mediów (prasy, radia, telewizji) celem rozpowszechniania informacji na temat szczepień i szczepionek. 3. Należy szerzyć edukację zdrowotną wśród rodziców, aby kształtować ich prawidłowe postawy wobec szczepień ochronnych. To jest główne zadanie dla pracowników służby zdrowia.
DOI: 10.5604/20834543.1132036
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     dzieci [797 powiązanych rekordów]
     rodzice [34 powiązanych rekordów]
     szczepienia ochronne [13 powiązanych rekordów] 

Related articles

K Faleńczyk, M Piekarska,
Czynniki wpływające na postawy rodziców wobec s...
Wstęp. Szczepienia ochronne są najskuteczniejszą metodą zwalczania chorób zakaźnych. Ich realizacja staje się obecnie ogromnym wyzwaniem, gdyż wielu rodziców rezygnuje ze szczepienia swoich dzieci. Zagrożeniem są nasilające się w ostatni...
STRESZCZENIE
P Kaczor-Szkodny, C Horoch,
Aktywność fizyczna i formy spędzania czasu woln...
Wprowadzenie. Aktywność fizyczna stanowi bardzo ważny element w życiu człowieka. W okresie dorastania pozwala prawidłowo kształtować szeroko rozumiane postawy dzieci i młodzieży oraz wpływa na prawidłowy rozwój psychomotoryczny. P...
STRESZCZENIE
M Szczepańska, P Adamczyk,
Trudności diagnostyczne w rozpoznaniu przyczyny z...
Wstęp. Zespół hemolityczno-mocznicowy (ZHM) pod względem etiologii jest heterogennym zespołem objawów, stanowiącym najczęstszą przyczynę ostrego uszkodzenia nerek (OUszN) u dzieci poniżej 4 r.ż. Choć istnieją proste kryteria diag...
STRESZCZENIE