Ocena wybranych aspektów życia codziennego i czynników
determinujących przestrzeganie diety bezglutenowej u osób chorych z celiakią

Paulina Limanowska 1, Justyna Kubiak 1, Katarzyna Napieraj 1, Dorota Różańska 2
1 - Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Dietetyki, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
2 - Zakład Dietetyki, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
MONZ
2014; 20 (4): 356-359
ICID: 1132035
Article type: Original article
 
 
streszczenie
Wstęp. Celiakia (choroba trzewna) jest trwałą nietolerancją glutenu. Nieleczona może prowadzić do zaburzeń w obrębie przewodu pokarmowego. Choroba wymaga wprowadzenia diety bezglutenowej. Jej stosowanie może wpływać na komfort życia w zakresie funkcjonowania społecznego i dotykać niektórych obszarów życia codziennego.
Cel pracy. Ocena wpływu stosowania diety bezglutenowej na wybrane aspekty życia codziennego oraz czynników determinujących trudności w przestrzeganiu diety eliminacyjnej u chorych z celiakią.
Materiał i metody. Badaniami objęto grupę 867 chorych na diecie bezglutenowej w wieku od 2 do 77 lat, w tym 635 osób dorosłych oraz 232 rodziców dzieci z celiakią. Dane zbierano za pomocą autorskiego kwestionariusza wśród użytkowników zamkniętego forum internetowego dla osób na diecie bezglutenowej.
Wyniki. Z badań własnych wynika, że chorzy odczuwali brak zrozumienia ze strony otoczenia w związku z koniecznością stosowania diety. Dostępność sklepów z żywnością specjalną przez większość ankietowanych została oceniona jako słaba (47%) lub bardzo słaba (16%). Przeszkodą w utrzymaniu diety, obok małej dostępności produktów bezglutenowych, była ich wysoka cena. Do spożywania produktów niedozwolonych przyznało się 60% dorosłych, a 49% rodziców potwierdziło, że zdarzają się odstępstwa w dietach ich dzieci. Chorzy z powodu diety zmuszeni byli rezygnować z podróży (58% dzieci, 51% dorosłych), a 48% rodziców dzieci z celiakią spotkało się z odmową przyjęcia do przedszkola.
Wnioski. Stosowanie diety wpływa na codzienne funkcjonowanie chorych z celiakią związane z podróżowaniem, jedzeniem poza domem i życiem towarzyskim. Mała dostępność sklepów, wysoka cena żywności specjalnej i mała świadomość otoczenia są przyczyną nieprzestrzegania zaleceń dietetycznych u chorych.
DOI: 10.5604/20834543.1132035
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     komfort życia [0 powiązanych rekordów]
     celiakia [47 powiązanych rekordów]
     choroba trzewna [18 powiązanych rekordów]
     dieta bezglutenowa [4 powiązanych rekordów] 

Related articles

J Szkudlarek, M Snycerski,
New Approach to the Designing of Curtains – Deco...
Special conditions of applying curtain fabrics, i.e. vertical hanging and lightening with transmitted light, require a different approach to designing. It was found that weaving patterns can significantly affect the continuity of the structure, parti...
STRESZCZENIE
P Kubiak, K Siczek,
 THE ANALYSIS OF FRICTION IN THE BEARING OF R...
 Rocker arms are important parts in many valve train systems of combustion engines. They are responsible for translating the profile of the camshaft into motion for opening and closing the inlet and outlet valves. The design, materials and lash ...
STRESZCZENIE
Z Małyszek, A Makowska,
Ocena czynników decydujących o prawidłowości p...
...
STRESZCZENIE