Wczesna rehabilitacja pacjentów po udarze
niedokrwiennym mózgu

Jolanta Piskorz 1, Gustaw Wójcik 2, Joanna Iłzecka 3, Dorota Kozak-Putowska 3
1 - Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu Samodzielna Pracownia Rehabilitacji Neurologicznej, Katedra Rehabilitacji, Fizjoterapii i Balneoterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
2 - Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu Zakład Balneoterapii, Katedra Rehabilitacji, Fizjoterapii i Balneoterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
3 - Samodzielna Pracownia Rehabilitacji Neurologicznej, Katedra Rehabilitacji, Fizjoterapii i Balneoterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
MONZ
2014; 20 (4): 351-355
ICID: 1132034
Article type: Review article
 
 
streszczenie
Wprowadzenie. Udar niedokrwienny mózgu spowodowany jest zatrzymaniem lub zmniejszeniem perfuzji naczynia tętniczego. Udary są główną przyczyną ciężkiego i przewlekłego inwalidztwa, co wpływa na całkowite koszty ponoszone przez społeczeństwo. Leczenie udaru niedokrwiennego polega na zastosowaniu terapii, która prowadzi do poprawienia perfuzji mózgu w obszarze objętym niedokrwieniem, a także terapii zmniejszającej skutki udaru. Wczesna rehabilitacja pacjentów odgrywa istotną rolę w procesie leczenia. Stosuje się różne metody rehabilitacji, uwzględniając stan ogólny chorego, ciężkość udaru i możliwości pacjenta.
Cel pracy. Przedstawienie różnych metod rehabilitacji pacjentów po udarach niedokrwiennych mózgu oraz ich wpływ na poprawę funkcjonowania chorych.
skrócony opis stanu wiedzy. Obecnie rehabilitacja medyczna dysponuje wyspecjalizowanym sprzętem, którego stosowanie daje dobre rezultaty w przywracaniu sprawności pacjentom. Celem rehabilitacji jest między innymi poprawa funkcji motorycznych w zakresie kończyn górnych i dolnych, zmniejszenie afazji, poprawa wydolności mięśni oddechowych, zmniejszanie niedowładu mięśni gardła i krtani, ograniczenie lub likwidacja dolegliwości bólowych, a także poprawa samopoczucia chorego. 
Podsumowanie. Zapewnienie ciągłości rehabilitacji jest ważne w profilaktyce ponownego udaru mózgu, czy też w powstawaniu zespołu rzekomego udaru mózgu, kiedy w mózgowiu nie dochodzi do nowych zmian ogniskowych, a mimo to pojawia się nasilenie niedowładów, powstają kolejne powikłania i pogorszenie stanu funkcjonalnego pacjenta.
DOI: 10.5604/20834543.1132034
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     niedowład [1 powiązanych rekordów]
     rehabilitacja [219 powiązanych rekordów] 

Related articles

S Jandziś, S Zaborniak,
Dr. Józef Aleksiewicz Activity in Support of the ...
Based on source materials in the possession of Józef Aleksiewicz family (typescripts, manuscripts, photographs, other documents) and articles published in professional medical journals and newspapers, the authors present the contribution of Dr. J. A...
STRESZCZENIE
K Ratajczak, J Płomiński,
The Effect of Isometric Massage on Global Grip Str...
Background. The most common fracture of the distal end of the radius is Colles’ fracture. Treatment modalities available for use in hand rehabilitation after injury include massage. The aim of this study was to evaluate the effect of isometr...
STRESZCZENIE
K Biel-Ziółek,
Wieloaspektowa rehabilitacja jako szansa poprawy j...
Rehabilitacja to długotrwały proces, zmierzający do lepszego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością w rodzinie oraz społeczeństwie. Ma ona za zadanie przygotowanie ich do podejmowania aktywności społecznej i zawodowej. Pomaga pogodzić ...
STRESZCZENIE