Znaczenie profilaktycznych zabiegów weterynaryjnych w zdrowiu publicznym

Mateusz Grajek 1, Joanna Woźniak-Holecka 2
1 - Zakład Technologii i Oceny Jakości Żywności Katedra Dietetyki, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
2 - Zakład Promocji Zdrowia Katedry Dietetyki Wydział Zdrowia Publicznego Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
MONZ
2014; 20 (4): 347-350
ICID: 1132033
Article type: Original article
 
 
Wstęp. Działania z zakresu lecznictwa weterynaryjnego kojarzą się powszechnie z pomocą zwierzętom z bliskiego otoczenia człowieka oraz zwierzętom wolno żyjącym. Zapomina się niejednokrotnie, że weterynaria to również profesjonalne działania stojące w służbie ochrony zdrowia publicznego. Należy zadawać sobie sprawę, że zabiegi weterynaryjne (szczepienia, odrobaczanie, zabezpieczanie przeciw insektom) stanowią formę ochrony zdrowia nie tylko zwierząt, ale także ludzi.
Cel pracy. Celem pracy była analiza świadomości właścicieli psów w zakresie zagrożeń zdrowia wynikających z posiadania psa domowego oraz przestrzegania weterynaryjnych zabiegów profilaktycznych.
Materiał i metody. W okresie 01.11.2011-29.02.2012 przeprowadzono badanie ankietowe obejmujące 300 właścicieli psów z terenów miejskich. Informacje pozyskane z ankiet poddane zostały analizie statystycznej w środowisku Statistica 10. Wykorzystano nieparametryczny test chi-kwadrat (p=0,05) dla cech jakościowych ze współczynnikiem zależności V-Cramér’a.
wyniki. Otrzymane zależności wykazują, że to częściej kobiety, w porównaniu do mężczyzn, troszczą się o zdrowie swoich psów. Blisko 78% respondentów szczepi psa corocznie przeciw wściekliźnie, 61% odrobacza psa przynajmniej dwa razy do roku, a niespełna 4/5 badanej populacji chroni psy przed ektopasożytami.
Wnioski. Z przeprowadzonych badań wynika, że weterynaryjne zabiegi profilaktyczne są ogólnie akceptowaną i powszechną formą walki z chorobami odzwierzęcymi, mimo to istnieje konieczność ciągłej edukacji społeczeństwa w celu zapobiegania chorobom przenoszonym przez psy domowe
DOI: 10.5604/20834543.1132033
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     psy [2 powiązanych rekordów]
     choroby odzwierzęce [4 powiązanych rekordów]
     profilaktyka chorób [0 powiązanych rekordów]
     weterynaryjne zdrowie publiczne [0 powiązanych rekordów] 

Related articles

A Grajek, J Białecki,
A Retrospective Analysis of Bacteriological Studie...
Background. Despite improvements in surgical techniques, aseptics and prevention of infections, hospital surgical site infections (SSI) still remain one of the main reasons for failure in therapeutic musculoskeletal surgery. This study aimed to condu...
STRESZCZENIE
L Marcinowicz, R Sierżantowicz,
Who needs patient satisfaction surveys? Perspectiv...
Introduction. Patient satisfaction surveys are still popular tools for obtaining feedback on the quality of health care. Nonetheless, there is a paucity of data to indicate whether health care providers even want patients to assess the qualit...
STRESZCZENIE
M Cholewka- Stafińska, R Polaniak,
 Interaction of oral form anticancer drugs wi...
 Oral medication (tablets, capsules, suspensions, liquids, etc.) are frequently used in therapy. This may arise due to the fact that oral medication patient can take at home and it reduce the stress associated with taking the drug. On the Pol...
STRESZCZENIE