Zwierzęta trujące i jadowite. Wybrane przykłady należące do bezkręgowców

Teresa Kłapeć 1, Grzegorz Kania 2
1 - Samodzielna Pracownia Parazytologii i Bakteriologii Środowiska, IMW Lublin; Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
2 - Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Uniwersytet Medyczny w Lublinie
MONZ
2014; 20 (1): 102-106
ICID: 1103952
Article type: Review article
 
 
Wprowadzenie i cel pracy. Jady i trucizny w świecie zwierzęcym stanowią broń chemiczną Jadowite i trujące bezkręgowce wytwarzają trucizny w celach obronnych lub w celu zdobycia pożywienia. Zwierzęta te wykształciły morfologiczne i fizjologiczne przystosowania (narządy i gruczoły jadowe), które umożliwiają dostanie się jadu lub trucizny do ciała lub na ciało innego zwierzęcia lub człowieka. Substancje te wywołują u człowieka schorzenia narządowe, reakcje alergiczne i toksyczne, niekiedy nawet prowadzące do śmierci. Znajomość miejsc bytowania i sposobów zachowania się tych zwierząt może uchronić człowieka przed niebezpieczeństwem utraty zdrowia, a nawet życia. Celem pracy jest przedstawienie wybranych gatunków zwierząt trujących i jadowitych, należących do bezkręgowców, groźnych dla zdrowia lub życia człowieka.
Opis stanu wiedzy. W pracy przedstawiono gatunki najbardziej niebezpieczne dla człowieka, których jad jest śmiercionośny. Do jadowitych bezkręgowców zaliczamy: parzydełkowce, skorpiony, pająki, mięczaki (ślimaki, głowonogi). Przykładem są: krążkopławy z rodzaju Chironex, karakurt (Latrodectus mactans tredecimguttatus). Do trujących bezkręgowców należą miedzy innymi niektóre motyle (monarcha – Danaus plexippus) i chrząszcze (majka lekarska – Lytta vesicatoria).
Podsumowanie. Wiedza na temat zwierząt jadowitych i trujących jest bardzo przydatna dla osób wybierających się do krajów tropikalnych. Niestety, jest ona nadal niewystarczająca zarówno wśród turystów, jak również pracowników biur podróży.

Słowa kluczowe: zwierzęta jadowite i trujące, zagrożenie zdrowia
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     zdrowie [95 powiązanych rekordów]
     trujące [0 powiązanych rekordów]
     zwierzęta jadowite [0 powiązanych rekordów] 

Related articles

Z Mockałło,
Kapitał społeczny w pracy – definicje, idea i ...
W artykule przedstawiono koncepcję kapitału społecznego. Jego wartość opiera się na wzajemnych stosunkach społecznych i zaufaniu jednostek. Jak pokazują badania, jest on predyktorem szeregu czynników kluczowych dla jakości życia i rozwoju ...
STRESZCZENIE
D Szymczyk, M Grela,
Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji ...
Wprowadzenie. Współcześnie ponad 60% polskich internautów korzysta z Internetu w celu poszukiwania treści dotyczących zdrowia i choroby. Najliczniejszą grupę z tej społeczności stanowią studenci. Coraz częściej wykorzystują oni u...
STRESZCZENIE
A Mikołajczuk-Szczyrba, I Młynarczyk,
 Naturalne źrodła flawonoidów i ich wpływ...
 Flawonoidy to naturalne związki pochodzenia roślinnego, występujące w owocach, warzywach, winie, herbacie, ziołach oraz przyprawach. Wykazują szeroki zakres działania biologicznego obejmujący przede wszystkim właściwości przeciwutlen...
STRESZCZENIE