Stężenie włókien azbestu na terenie dzikich wysypisk azbestu

Wojciech Brzana 1, Agnieszka Buczaj 1, Jakub Nowak 2, Dorota Nowak 2
1 - Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
2 - Katolicki Uniwersytet Lubelski JP II
MONZ
2014; 20 (1): 98-101
ICID: 1103951
Article type: Original article
 
 
Wprowadzenie i cel. Wyroby zawierające azbest powinny być zabezpieczane i usuwane zgodnie ze ściśle określonymi przepisami. Usuwaniem produktów azbestowych z terenów gospodarstw zajmują się wyspecjalizowane i zarejestrowane ekipy. Firmy, o których mowa, odpowiedzialne są za prawidłowy demontaż, zabezpieczenie oraz przetransportowanie odpadów azbestowych na specjalnie przystosowane składowiska. Niestety, zdarza się, że właściciele odpadów zawierających azbest sami demontują wyroby azbestowe, narażając na niebezpieczeństwo siebie oraz innych. Odpady takie są często składowane na terenie gospodarstw bez żadnego zabezpieczenia lub wyrzucane do środowiska naturalnego. Powstające w ten sposób dzikie wysypiska materiałów zawierających azbest, stają się źródłem emisji do powietrza niebezpiecznych włókien azbestu. Miejsca takie stanowią potencjalne zagrożenie dla ludzi i zwierząt. Celem pracy jest określenie stężenia włókien azbestu na wybranych dzikich wysypiskach azbestu w powiecie lubelskim.
Materiał i metoda. Pobór prób powietrza wykonano zgodnie z Polską Normą PN-84/Z-04008.02 z uwzględnieniem specyfiki zanieczyszczenia powietrza włóknami azbestu oraz Polską Normą PN-Z-04008–7. Oznaczenie stężenia włókien azbestu wykonano zgodnie z Polską Normą PN-88/Z-04202/02.
Wyniki i wnioski. Podczas badań zarejestrowano wysokie stężenia respirabilnych włókien azbestu na terenie dzikich wysypisk, wynoszące od 1837 wł/m3 do 3675 wł/m3. Świadczy to o wzmożonej emisji szkodliwych włókien do powietrza z powierzchni materiałów zawierających azbest, które niewłaściwie usuwane i wyrzucane do środowiska naturalnego stanowią duże zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt.

Słowa kluczowe: azbest, włókna azbestu, dzikie wysypiska, stężenie włókien
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     stężenie włókien [0 powiązanych rekordów]
     dzikie wysypiska [0 powiązanych rekordów]
     włókna azbestu [0 powiązanych rekordów] 

Related articles

E Romuk, W Szczurek,
Effects of Propofol on Oxidative Stress Parameters...
Introduction: Propofol is an intravenous sedative-hypnotic agent that is commonly used to induce and maintain general anaesthesia. This drug has antioxidant properties, which are partly caused by a phenolic structure similar to α-tocopherol. The pre...
STRESZCZENIE
H Pawlak, A Pecyna,
The ergonomic awareness of office workers and thei...
Ergonomic awareness among employees and employers is important in every institution and every workplace. Office work is associated with the occurrence of hazards for workers, which are caused by failure to obey the principles of ergonomics during des...
STRESZCZENIE
G Nawrat, M Gonet,
Stripping of copper coatings from steel elements s...
The necessity of masking part of the surface of steel elements during processing by the deposition of copper layer occurs frequently in the industry. Most frequently these layers are removed then by etching in chromic(VI) acid solutions, what brings ...
STRESZCZENIE