Wpływ zabiegów w saunie fińskiej na obraz białokrwinkowy we krwi młodych aktywnych fizycznie mężczyzn

Marta Szarek 1, Dorota Gryka 1, Wanda Pilch 1, Łukasz Tota 1
1 - Instytut Nauk Biomedycznych, Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków
MONZ
2014; 20 (1): 70-75
ICID: 1103946
Article type: Original article
 
 
Wstęp i cel pracy. Zabiegi w saunie, często stosowane zarówno w sporcie, jak i rekreacji, są obecnie przedmiotem zainteresowania coraz szerszego grona badaczy. Celem pracy było zbadanie wpływu jednorazowej oraz powtarzanych kąpieli w saunie fińskiej na zmianę objętości osocza i ilościowe zmiany leukocytów u młodych aktywnych fizycznie mężczyzn.
Materiał i metody. Zbadano 16 mężczyzn w wieku od 20–23 lat, poddawanych kąpielom w saunie fińskiej w temperaturze około 90 °C, wilgotności 5–20%. Zabiegi złożone były z 10 kąpieli (3 × 15 min, z dwuminutowym chłodzeniem) przez okres miesiąca. Przed pierwszą i dziesiątą sauną, 10 minut po nich oraz po 24h pobierano krew. Wskaźniki hematologiczne zostały skorygowane o zmianę objętości osocza (%ΔPV).
Wyniki. Wystąpił spadek objętości osocza i masy ciała badanych zarówno po pierwszej, jak i ostatniej saunie. Większy średni ubytek objętości osocza zanotowano po ostatniej kąpieli w saunie w porównaniu z pierwszym zabiegiem. W obrazie białokrwinkowym badanych po pierwszej i dziesiątej saunie nie zaobserwowano zmian w całkowitej liczbie leukocytów.
Nieistotny wzrost całkowitej liczby krwinek białych stwierdzono 24 godziny po zakończeniu pierwszej i dziesiątej sauny.
Po pierwszej i ostatniej kąpieli stwierdzono wzrost liczby neutrofili oraz spadek limfocytów, monocytów i eozynofili.
Wnioski. Ubytek objętości osocza i spadek masy ciała na skutek intensywnego pocenia był większy po serii 10 zabiegów w saunie w porównaniu do pojedynczego zabiegu. Sauna nie spowodowała zmian w całkowitej ilości leukocytów, uwzględniając zmianę objętości osocza na skutek odwodnienia. Po pierwszej i po ostatniej saunie zanotowano przesunięcie stosunku neutrofili do limfocytów na korzyść neutrofili prawdopodobnie na skutek działania hormonu wzrostu i adrenaliny.

Słowa kluczowe: sauna fińska, termoregulacja, leukocyty
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     leukocyty [2 powiązanych rekordów]
     termoregulacja [4 powiązanych rekordów]
     sauna fińska [1 powiązanych rekordów] 

Related articles

D Schneider-Matyka, A Jacewicz,
Ocena reakcji stresowej u chorych po wszczepieniu ...
Wstęp. Wszczepialne defibrylatory, mimo że ratują życie, niosą psychologiczne skutki uboczne, wiążą się ze wzrostem liczby pacjentów doświadczających lęku, depresyjności, a w skrajnych przypadkach mogą doprowadzić do PT SD Nasilenie o...
STRESZCZENIE
A Jurczak, D Pilch,
Oczekiwania rodzin pacjentów wentylowanych w waru...
Wstęp. Leczenie w warunkach domowych pacjentów przewlekle chorych z Domowym Wspomaganiem Wentylacją (DWW ) powoduje, że na rodzinach spoczywa obowiązek, współodpowiedzialność za opiekę nad chorym. Osoby opiekujące się pacjentem zostają p...
STRESZCZENIE
T Pałka, W Błach,
Differences in the levels of physiological-biochem...
Introduction. In the available literature, the information about the differences in the level of physiological-biochemical responses on physical exercise performed using lower and upper limbs in judo competitors is rather sparse. Therefore, th...
STRESZCZENIE