Przypadek dużej torbieli resztkowej żuchwy u 60-letniego pacjenta

Paweł Milner 1, Grażyna Grzesiak-Janas 2
1 - Zakład Chirurgii Stomatologicznej UM w Łodzi
2 - Zakład Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
MONZ
2014; 20 (1): 37-41
ICID: 1103940
Article type: Case report
 
 
W pracy przedstawiono przypadek 60-letniego pacjenta z dużą torbielą resztkową żuchwy leczonego chirurgicznie
w znieczuleniu ogólnym w ramach chirurgii jednego dnia. Dokumentację fotograficzną opisanego przypadku wykonano
za pomocą zestawu do makrofotografii cyfrowej. W procesie diagnostycznym wykorzystano urządzenie VELscope VX,służące do badania autofluorescencyjnego tkanek.
Słowa kluczowe : torbiel zapalna, VELscope, chirurgia stomatologiczna
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     VELscope [2 powiązanych rekordów] 

Related articles

A Szczepkowska, P Milner,
Autofluorescence image of post-radiation maxillary...
Introduction. Maxilliary bone necrosis is often a complication which follows an oncological therapy. The radiated area often shows signs of reduced regenerative function of both soft and hard tissues, which leads frequently to the formation of...
STRESZCZENIE
P Milner, G Grzesiak-Janas,
Wstępna ocena skuteczności urządzenia VELscope ...
Wprowadzenie. Badanie fluorescencyjne wykonywane przy pomocy urządzenia VELscope VX stanowi nowoczesną technikę diagnostyczną służącą do wykrywania zmian występujących na powierzchni błony śluzowej jamy ustnej. Pomimo dostępności...
STRESZCZENIE
A Milner, D Bieńko,
Analiza częstości występowania i ocena lekowra...
Wstęp. Klebsiella pneumoniae to ważny czynnik etiologiczny zakażeń szpitalnych i pozaszpitalnych. Na całym świecie (w tym w Polsce) w ostatnich latach coraz częściej identyfikuje się szczepy K. pneumoniae produkujące karbapenemazy, czyli en...
STRESZCZENIE