Ruchome skrzepliny w prawym przedsionku wykryte przy pomocy przezklatkowej echokardiografii(TTE) u pacjenta z ostrą zatorowością płucną- opis przypadku

Andrzej Ignatowicz 1, Andrzej Prystupa 2, Andrzej Biłan 2, Katarzyna Kucharska 2, Agnieszka Janiszewska 2, Jerzy Mosiewicz 1, Janusz Schabowski 3
1 - Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
2 - Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych UM w Lublinie
3 - Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie
MONZ
2014; 20 (1): 34-36
ICID: 1103939
Article type: Case report
 
 
U 73-letniego pacjenta z objawami zatorowości płucnej stwierdzono ruchome skrzepliny w prawym przedsionku. Obecność skrzeplin uwidoczniło szybko wykonane przezklatkowe badanie echokardiograficzne. W leczeniu zastosowano skuteczne leczenie trombolityczne.

Słowa kluczowe: zator tętnicy płucnej, echokardiografia przezklatkowa, ruchome skrzepliny w prawym przedsionku, tromboliza
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     ruchome skrzepliny w prawym przedsionku [0 powiązanych rekordów]
     echokardiografia przezklatkowa [5 powiązanych rekordów]
     zator tętnicy płucnej [4 powiązanych rekordów] 

Related articles

A Prystupa, P Kicński,
Circulating cytokeratin-18 and tumour necrosis fa...
Aims. The aim of the study was to assess the usefulness of TNF-α and CK-18 as diagnostic markers of alcoholic liver cirrhosis. Additionally, the effects of the stage of liver cirrhosis on concentrations of TNF-α and CK-18, as well as their c...
STRESZCZENIE
K Prystupa, M Rządca,
OUTSOURCING FAILURES IN SME’S: CASE STUDY APPROA...
Outsourcing, which is a popular business strategy among large companies, is also an attractive option for small entities. However, in order to bring expected results, outsourcing requires knowledge of potential risks and ability of managing them. Eve...
STRESZCZENIE
I Prystupa, S Williams,
Correction of Class 2 malocclusion by means of a f...
Introduction. The construction and adaptation of the appliance to the individual patient is described and illustrated. The aim of the present report is to describe the development and clinical testing of an adjustable, unbreakable “bite-jumping” ...
STRESZCZENIE