Porównanie aktywności fizycznej i diety u kobiet i mężczyzn chorych na cukrzycę typu 2

Ewa Mędrela-Kuder 1, Helena Bis 2
1 - Zakład Higieny i Wychowania Zdrowotnego, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
2 - Katedra Mikrobiologii, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
MONZ
2014; 20 (1): 31-33
ICID: 1103938
Article type: Original article
 
 
Cukrzyca typu 2 zaliczana jest do chorób przewlekłych niezakaźnych. W powstawaniu tego schorzenia zasadniczą rolę odgrywają predyspozycje genetyczne oraz czynniki środowiskowe. Wśród nich należy wymienić styl życia, sposób żywienia, niską aktywność fizyczną, wiek, otyłość i inne.
Celem pracy było porównanie aktywności fizycznej i diety u kobiet i mężczyzn chorych na cukrzycę typu 2.
Badania przeprowadzono w poradniach diabetologicznych w województwie małopolskim od kwietnia 2011 do lutego 2012 roku. Do badań zakwalifikowano 120 pacjentów (60 kobiet i 60 mężczyzn) z rozpoznaną cukrzycą typu 2. Wśród ankietowanych przeprowadzono anonimową ankietę, która zawierała pytania dotyczące stylu życia badanych.
Większość kobiet i mężczyzn deklarowała bierny sposób spędzania wolnego czasu. Zdecydowana większość ankietowanych 70% respondentek i 63% respondentów oglądała programy w telewizji od 2 do 5 godzin dziennie. Większość badanych stosowała prawidłową dietę: planowała skład i kaloryczność posiłków, nie słodziła napojów oraz konsumowała posiłki o stałej porze dnia. Mężczyźni częściej niż kobiety popełniali błędy takie jak: dosalanie potraw, konsumpcja tłustego mięsa, mięsa wieprzowego, spożywanie tłustych kiełbas i słodyczy.
Należy poszerzyć edukację pacjentów z zakresu stosowania aktywności ruchowej i odpowiedniej diety w cukrzycy i profilaktyce innych chorób przewlekłych.
Należy opracować programy aktywności fizycznej u pacjentów, gdyż większość badanych deklarowała bierny sposób wypoczynku.

Słowa kluczowe: cukrzyca, aktywność fizyczna, dieta
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     dieta [59 powiązanych rekordów]
     cukrzyca [3 powiązanych rekordów] 

Related articles

B Achremowicz, A Kuczyński,
Żywność funkcjonalna na rynku amerykańskim...
Żywność funkcjonalna staje się coraz bardziej popularna na rynkach światowych, również polscy konsumenci zainteresowani są takimi produktami. W artykule przedstawiono, oparte na badaniach rynkowych, dane dotyczące zainteresowania i sprzedaż...
STRESZCZENIE
K Stańska, A Krzeski,
The umami taste: from discovery to clinical use...
In the diversity of the flavor world only five basic tastes have been described. The newest one, umami, has been identified about one hundred years ago by Kikunae Ikeda but widely accepted just in the second half of the twentieth century by internati...
STRESZCZENIE
L Ostrowska, U Karecka,
Wpływ diety i aktywności fizycznej na płodnoś...
Wprowadzenie i cel pracy. Niepłodność jest istotnym problemem zdrowia reprodukcyjnego oraz wpływa negatywnie na życie i funkcjonowanie kobiet. Zdrowie kobiety zależy w dużej mierze od sposobu żywienia i stylu życia. Celem niniejszej p...
STRESZCZENIE