Znaczenie uniwersytetów trzeciego wieku w kreowaniu aktywnego stylu życia

Danuta Wiśniewska 1, Marzena Ślężyńska 1, Jan Ślężyński 1
1 - Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
MONZ
2014; 20 (1): 21-25
ICID: 1103936
Article type: Review article
 
 
Wprowadzenie. Pierwszy w świecie Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał w Tuluzie (1973), zaś pierwszy w Polsce został powołany w Warszawie (1975). Zapoczątkowało to niebywały rozwój tych uniwersytetów we wszystkich regionach.
Cel pracy. Ukazanie osiągnięć uniwersytetów trzeciego wieku w Polsce, a zwłaszcza na Śląsku. Istnieją trzy typy uniwersytetów trzeciego wieku: pierwsze stanowią integralną część wyższej uczelni, drugie są zlokalizowane w centrach kształcenia ustawicznego, bibliotekach lub domach kultury, zaś trzecie funkcjonują jako samodzielne stowarzyszenia z osobowością prawną. Instytucje patronackie wydatnie wspierają edukacyjne aspiracje seniorów.
Stan wiedzy o uniwersytetach trzeciego wieku. Ukazuje się wiele publikacji popularyzujących osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, kulturalne i sportowe uniwersytetów trzeciego wieku. Swoistym kompendium wiedzy o procesach starzenia oraz profilaktyce geriatrycznej jest publikacja „Starość u progu XXI wieku” (Wrocław 2010).
Znaczenie aktywności ruchowej w późniejszych dekadach życia. Starość jest szczególnym wskazaniem do aktywności ruchowej. Wyróżnia się trzy znamienne cele aktywności ruchowej seniorów: rekreacja – czynny, aktywny wypoczynek, prewencja – zapobieganie przedwczesnemu starzeniu się i chorobom cywilizacyjnym, rehabilitacja – przywracanie witalności po przebytych chorobach i zapobieganie regresowi sprawności fizycznej. Ruch jest potrzebą biologiczną, elementarną podstawą zdrowia fizycznego i psychicznego.
Podsumowanie. Osoby aktywne fizycznie są bardziej sprawne ruchowo w późniejszej dorosłości. Potwierdzają to badania byłych sportowców, którzy są jakby,,młodsi” motorycznie od mężczyzn z populacji o około 10–15 lat. Aktywność ruchowa, dostosowana do aktualnych możliwości wysiłkowych, powinna towarzyszyć człowiekowi przez całe życie.

Słowa kluczowe: trzeci wiek, aktywność fizyczna, wydolność wysiłkowa seniorów
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     profilaktyka starzenia [0 powiązanych rekordów]
     proces starzenia [4 powiązanych rekordów]
     trzeci wiek [0 powiązanych rekordów] 

Related articles

K Wiśniewska, B Ptaszek,
Rheological properties of the blood in patients wi...
Aim: To examine changes in the rheological properties of the blood (blood count and elongation index) in patients with sciatica. Basic procedures: The study group consisted of 10 men with sciatica - these patients were from Gabriel Narutowicz Krakow ...
STRESZCZENIE
S Wiśniewska, K Wiśniewski,
Telepraca a zatrudnialność na współczesnym ryn...
Celem artykułu jest wskazanie znaczenia telepracy w rozwijaniu zatrudnialności na współczesnym rynku pracy. W opracowaniu przedstawiono główne wyzwania współczesnego rynku pracy. Zaprezentowano problemy definicyjne związane z pojęciem zatru...
STRESZCZENIE
A Marciniak, J Nawrocka Rutkowska,
Cardiovascular system diseases in patients with po...
Polycystic ovary syndrome is a disorder which affects 5–10% of women in reproductive age. PCOS is a cause of hyperandrogenism, menstrual disorders and infertility. The most common clinical symptoms are hirsutism, acne and obesity. Patients o...
STRESZCZENIE