Palenie tytoniu jako czynnik ryzyka udaru mózgu

Jarosław Kustra 1, Magdalena Z Kalisz 1, Anna M Szczepańska-Szerej 2
1 - Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Lublinie
2 - Klinika Neurologii z Pododdziałem Udarowym i Wczesnej Rehabilitacji Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego w Lublinie
MONZ
2014; 20 (1): 17-20
ICID: 1103935
Article type: Review article
 
 
Udar mózgu jest jedną z głównych przyczyn zgonów na świecie i główną przyczyną niesprawności wśród osób dorosłych.
Palenie papierosów jest istotnym, niezależnym i modyfikowalnym czynnikiem ryzyka udaru mózgu. Na całym świecie żyje około 50 mln osób, które przeżyły udar, a rocznie z jego powodu umiera ponad 5 mln chorych. Ustalono, że ponad jedna czwarta udarów mózgu może być związana z paleniem papierosów. W odniesieniu do osób niepalących największą grupę ryzyka stanowią palacze w średnim wieku. Ryzyko względne udaru zwiększa się wraz z liczbą wypalanych papierosów,zależy od rodzaju udaru i nie zależy wyraźnie od płci. Coraz więcej jest dowodów na to, że palenie bierne jest również czynnikiem ryzyka udaru. Po zaprzestaniu palenia, w ciągu dwóch lat ryzyko względne udaru znacząco zmniejsza się, by po pięciu latach osiągnąć wartość ryzyka u osób niepalących. Potwierdza to związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy paleniem papierosów i zachorowaniem na udar. Uzależnienie od nikotyny jest groźną dla życia chorobą, której leczenie powinni podejmować lekarze wszystkich specjalności. Neurolodzy również powinni mieć swój wkład w rozpowszechnianiu interwencji antynikotynowych u chorych po udarze mózgu. W przypadku pacjentów po przebytym udarze mózgu konieczne jest włączenie interwencji antynikotynowych do programów profilaktyki wtórnej i postępowania rehabilitacyjnego. Potrzebna jest intensyfikacja działań i przyśpieszenie pożądanych zmian również w tym zakresie.
Słowa kluczowe: udar mózgu, palenie tytoniu, uzależnienie od nikotyny
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     palenie tytoniu [41 powiązanych rekordów] 

Related articles

A Litwiniuk, M Kalisz,
Endocrine interaction between skeletal muscles and...
Obesity is a worldwide problem which carries significant health risks and reduces a quality of life. Excessive accumulation of adipose tissue leads to increased secretion of hormones, inflammatory mediators and immune system effectors that are invo...
STRESZCZENIE
L Górniak, D Kalisz,
Chemical security threats, vulnerability reduction...
The Authors discuss reduction of threat to public security caused by unlawful, intentional use of chemical substances. The authors argument that the effective threat reduction has to involve creation of a proper chemical security culture. The tool...
STRESZCZENIE
D Kalisz,
Misuses of hazardous chemicals. How to analyze vul...
In 2013–2015 the project „Towards the Chemical Security Cul- ture” being part of the „Prevention and Fight against Crime” Pro- gramme was implemented in Industrial Chemistry Research Institu- te in Warsaw. The issue of misuses of hazardo...
STRESZCZENIE