„Posłuszeństwo” pacjentów związane z antybiotykoterapią – na przykładzie wybranej grupy młodzieży i dorosłych

Barbara Zając 1, Marcin Rząca 2, Marianna Charzyńska-Gula 3, Agata Krzos 2
1 - Oddział Chorób Wewnętrznych, Szpital Powiatowy w Łęcznej, Pielęgniarka koordynująca
2 - Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
3 - Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
MONZ
2014; 20 (1): 1-5
ICID: 1103932
Article type: Original article
 
 
Wprowadzenie i cel pracy. Uzyskanie skuteczności antybiotyków to wypadkowa działań wielu osób: zarówno tych, które zlecają ich stosowanie, jak i tych, którym antybiotyk ma pomóc. Właściwe stosowanie antybiotyków to jeden z warunków powstrzymania rozwoju antybiotykooporności bakterii i utrzymania skuteczności ich działania. Celem niniejszej pracy było zapoznanie się ze stanem respektowania zaleceń związanych ze stosowaniem antybiotyków przez uczniów, studentów i osoby powyżej 26. r. ż.
Materiał i metoda. W badaniach na terenie Lublina wzięło udział 300 respondentów. Metodą wykorzystaną w badaniach był sondaż diagnostyczny, a techniką ankieta z użyciem autorskiego kwestionariusza.
Wyniki. W ciągu ostatnich 12 miesięcy prawie 41% osób powyżej 26. r. ż., 33% studentów i 25% uczniów stosowało antybiotyki – przypisane przez lekarza. Zaobserwowano niekorzystne zjawisko samoleczenia antybiotykami, które respondenci otrzymali od znajomych czy też antybiotykami pozostałymi z poprzednich kuracji (21% ogółu). Tylko 17% badanych uczniów, 18% studentów i 35% osób powyżej 26. r. ż. deklaruje, iż nigdy przedwcześnie nie zakończyło antybiotykoterapii. Grypa jest stanem chorobowym, w którym badani stosują leczniczo antybiotyk. W wiedzy na temat antybiotykoterapii, zarówno młodszych, jak i starszych uczestników badania, występują duże deficyty.
Wnioski.
1. Częstość stosowania antybiotykoterapii przez badaną grupę nie odbiega od częstości jej stosowania w Polsce.
2. W badanej populacji pacjentów obserwuje się liczne achowania antyzdrowotne podczas stosowania antybiotykoterapii.

Słowa kluczowe: antybiotykoterapia, zachowania zdrowotne, antybiotykooporność
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     antybiotykoterapia [27 powiązanych rekordów]
     zachowania zdrowotne [53 powiązanych rekordów] 

Related articles

A Trzaskuś, P Zając,
Wiedza pielęgniarek na temat czerniaka i jego pro...
Wprowadzenie. Zachorowanie na czerniaka skóry, wzrasta w przeciągu ostatniej dekady w większości krajów świata. Dużą rolę we wczesnym rozpoznawaniu raka skóry jest prowadzenie działań profilaktycznych. Istotną rolę w tym procesie odgryw...
STRESZCZENIE
M Łazorczyk, J Domaradzki,
Zdrowotność stylu życia uczniów szkoły zawodo...
...
STRESZCZENIE
R Stępień , G Wiraszka ,
Health behaviors of young people during late adole...
Aim. The objective of the study was to analyze health behaviors in young people during late adolescence with regard to the dietary habits, physical activity, rest and stress. Material and methods. The study was conducted in a group of 258 high schoo...
STRESZCZENIE