Szczepienia – konieczność, wybór czy potrzeba?

Emilia Gawińska 1
1 - Warszawski Uniwersytet Medyczny, Zdrowie Publiczne, Specjalność: Promocja Zdrowia i Epidemiologia SKN Managerów Zdrowia przy Zakładzie Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii WUM, SKN Zdrowia Publicznego sekcja Promocji Zdrowia przy Zakładzie Zdrowia Publicznego WUM
MONZ
2014; 20 (1): 107-108
ICID: 1103931
Article type: Letter/Correspondence
 
 
Coraz szersze grono ludzi przeciwnych szczepionom stwarza narastający problem w sytuacji epidemiologicznej na świecie. Profilaktyka poprzez szczepienia jest najlepszym sposobem na powsztrzymanie epidemii wielu chorób zakaźnych. Wyzwaniem, również w Polsce, jest stała edukacja i przekazywanie rzecztelnych informacji całemu społeczeństwu.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     edukacja, profilaktyka [1 powiązanych rekordów]
     choroby zakaźne [7 powiązanych rekordów]
     szczepienia ochronne [13 powiązanych rekordów] 

Related articles

K Faleńczyk, M Piekarska,
Czynniki wpływające na postawy rodziców wobec s...
Wstęp. Szczepienia ochronne są najskuteczniejszą metodą zwalczania chorób zakaźnych. Ich realizacja staje się obecnie ogromnym wyzwaniem, gdyż wielu rodziców rezygnuje ze szczepienia swoich dzieci. Zagrożeniem są nasilające się w ostatni...
STRESZCZENIE
M Pieszka, W Waksmańska,
Wiedza rodziców dzieci do drugiego roku życia na...
Wprowadzenie. Odporność organizmu stanowi podstawowy mechanizm umożliwiający funkcjonowanie w środowisku naturalnym. Wraz ze wzrostem liczby osób uodpornionych w danej populacji istnieje zmniejszone ryzyko zachorowania osoby nieuodpornio...
STRESZCZENIE
A Orzeł-Nowak, N Bińkiewicz-Śmiałek,
Postawy rodziców dzieci w wieku przedszkolnym wob...
...
STRESZCZENIE