Przyczyny i konsekwencje podjęcia decyzji o zastępczym macierzyństwie w opinii położnych

Edyta Gałęziowska 1, Renata Bogusz 2
1 - Pracownia Pielęgniarstwa Środowiskowego, Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2 - Samodzielna Pracownia Socjologii Medycyny Katedry Nauk Humanistycznych, Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
MONZ
2013; 19 (3): 300-304
ICID: 1075158
Article type: Original article
 
 
Wprowadzenie: Mimo osiągnięć w leczeniu niepłodności, medycyna w części przypadków nadal jest bezradna – nie każda para może wydać na świat upragnione dziecko. Jednakże okazuje się, że osoby pragnące doczekać się potomstwa, pokonują także i te przyczyny, korzystając np. z tzw. macierzyństwa zastępczego, czyli zawierając umowę z kobietą, która urodzi im dziecko.
Cel pracy: Celem niniejszych badań było poznanie opinii położnych na temat przyczyn i konsekwencji macierzyństwa zastępczego.
Materiał i metoda: Badania ankietowe przeprowadzono w 2009 roku, wśród 107 położnych.
Wyniki: Kobiety zostające matkami zastępczymi, zdaniem respondentek, podejmują decyzje przede wszystkim ze względów finansowych, tj. zapłaty za urodzenie dziecka (89,7%) Jako najczęstsze problemy, pojawiające się po narodzeniu dziecka przez matkę zastępczą, wskazano brak chęci oddania dziecka rodzicom zamawiającym (59,8%) oraz problemy psychiatryczne, które mogą się ujawnić u matki zastępczej nawet wiele lat po porodzie (29%), jedynie kilka procent wskazało na możliwe problemy prawne.
Wnioski: Środowisko położnych prezentuje różne opinie dotyczące macierzyństwa zastępczego – brak w nich zdecydowanego poparcia, jak i sprzeciwu wobec takich praktyk. Wyniki wskazują na niską znajomość przepisów prawa, dotyczących zagadnień macierzyństwa zastępczego.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     surogatka [4 powiązanych rekordów]
     położna [18 powiązanych rekordów] 

Related articles

G Sławiński, P Malesa,
 EXPERIMENTAL AND NUMERICAL INVESTIGATION OF ...
 This paper presents works associated with the design, experimental tests and numerical analyses of a composite connector, which is a part responsible for increasing the safety of the soldiers. Nowadays researchers more and more often are searc...
STRESZCZENIE
M Stankiewicz, A Popławski,
EXPERIMENTAL EVALUATION OF ENERGY ABSORBING PROPER...
The paper presents identifying studies of mechanical properties of the selected materials from the group ofelastomers including Asmathane (65 ShA), Easyprene FPS (30 ShA), Biresin (U1305). The tests were carried out at the Laboratory of Strength of M...
STRESZCZENIE
E Gałęziowska,  Rzymowska,
Prevalence of Borrelia burgdorferi in ticks remov...
Abstrakt Introduction. During feeding, the tick sucks blood from the host along with the pathogens that are in the blood, simultaneously exchanging its own pathogens with the host. Humans can also be a host. It is important to understand the...
STRESZCZENIE