Zwyczaje żywieniowe związane z konsumpcją produktów stanowiących źródło kwasów tłuszczowych trans – implikacje zdrowotne wysokiego spożycia

Joanna Niedźwiecka 1, Lucyna Kapka-Skrzypczak 2, Monika Michalak-Majewska 3
1 - Samodzielna Pracownia Biologii Molekularnej, Instytut Medycyny Wsi Lublinie
2 - Samodzielna Pracownia Biologii Molekularnej, Instytut Medycyny Wsi Lublinie; Katedra Zdrowia Publicznego i Chorób Cywilizacyjnych, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
3 - Katedra Technologii Owoców, Warzyw i Grzybów, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
MONZ
2013; 19 (3): 385-388
ICID: 1075154
Article type: Original article
 
 
Cel pracy: Celem niniejszej pracy jest analiza zwyczajów żywieniowych związanych z konsumpcją produktów będących głównym źródłem kwasów tłuszczowych trans (TFA – trans fatty acids). Ponadto, na podstawie literatury przedmiotu, przedstawia ona krótką charakterystykę kwasów tłuszczowych trans i konsekwencje zdrowotne wynikające z wysokiego ich spożycia.
Materiały i metody: Badaniem przeprowadzonym w oparciu o autorski kwestionariusz ankiety objęto grupę 115 osób. Grupa badanych wybrana została w sposób losowy i miała charakter grupy mieszanej, zarówno pod względem płci, wieku, miejsca zamieszkania, jak i wykształcenia.
Wyniki: Najczęściej wybieranym produktem tłuszczowym do smarowania pieczywa była margaryna kubkowa (42,24%), natomiast dodatkami tłuszczowymi do potraw – cebula smażona na oleju (34,78%), sosy na bazie śmietany (33,91%) oraz sosy instant (32,17%). Cukierki i batony czekoladowe były spożywane chętnie przez ponad 2/3 ogółu ankietowanych, z czego najczęściej byli to ludzie z najmłodszej grupy wiekowej, z niedowagą lub normowagą. Równie chętnie (72,7% badanych) spożywane było pieczywo cukiernicze oraz ciasta, ciastka i wafelki. Produkty typu fast food chętnie lub bardzo chętnie spożywało 57,39% badanych.
Wnioski: Obserwuje się częste i chętne spożycie słodyczy i produktów cukierniczych oraz dużą popularność produktów typu fast food, szczególnie wśród młodych ludzi, co jest niepokojące, ponieważ produkty te są najbogatszym źródłem TFA w diecie. Należy upowszechniać wiedzę o rodzajach tłuszczu w diecie i zwiększać świadomość szkodliwości spożycia TFA. Należy wskazywać jego główne źródła w produktach spożywczych, nawołując do ograniczenia ich spożycia.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     spożycie [7 powiązanych rekordów]
     źródła w diecie [0 powiązanych rekordów]
     kwasy trans [0 powiązanych rekordów]
     tłuszcze [1 powiązanych rekordów] 

Related articles

L Kapka-Skrzypczak, K Sawicki,
Cholinesterase activity in blood and pesticide pre...
Introduction. On the contrary to the adult population exposed to pesticides, mostly on occupational basis, rural children are mostly exposed to pesticides deposited in the environment. However, even this constant, distributed in time exposure to low ...
STRESZCZENIE
R Chwedorowicz, H Skarżyński,
The P300 event-related brain potential, relationsh...
The results of contemporary studies confirm that the electrophysiological characteristics of alcoholics, such as low P300 amplitude of the Event-Related Potential (ERP), are related with high risk in their offspring, and are considered to be biologic...
STRESZCZENIE
A Kasperczyk, M Dobrakowski,
Environmental exposure to zinc and copper influen...
Introduction. The presented study was designed to investigate the associations between environmental exposure to zinc and copper and levels of the parameters of oxidative stress and antioxidant defence system and selected cytokines in t...
STRESZCZENIE