Ocena zachowań prozdrowotnych dotyczących profilaktyki raka piersi u kobiet w makroregionie lubelskim

Karolina Suszyńska 1, Teresa B. Kulik 2, Anna Pacian 2
1 - Doktorantka w Katedrze Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2 - Katedra Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
MONZ
2013; 19 (3): 370-374
ICID: 1075151
Article type: Original article
 
 
Wprowadzenie: Współcześnie, dzięki coraz większej świadomości społeczeństwa, wyższemu poziomowi wiedzy oraz postępowi medycyny, rak piersi jest szybciej wykrywany, diagnozowany i leczony, lecz mimo różnych akcji profilaktycznych jeszcze do tej pory prawie połowa kobiet, u których wykryto raka piersi, umiera.
Cel pracy: Ocena zachowań prozdrowotnych w zakresie profilaktyki raka piersi u kobiet w wybranych grupach zawodowych.
Materiał i metoda: Materiał badawczy stanowiły trzy grupy kobiet. Pierwszą tworzyły nauczycielki pracujące w Zespole Szkół nr 4. Druga grupa to pielęgniarki z Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie, a trzecia grupa to pracownice Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piaskach. W pracy wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego. Badania zrealizowano techniką badań ankietowych.
Wyniki: ukazały znaczące różnice zachowań prozdrowotnych w zakresie wykonywania samobadania piersi, sposobów i interpretacji zauważonych zmian, a także rozbieżności w poziomie wiedzy dotyczącej właściwej profilaktyki.
Wnioski: 1. Co czwarta kobieta nie wie, w jakim dniu cyklu menstruacyjnego należy wykonać samobadanie piersi (25%). Właściwą wiedzą co do czasu wykonania badania piersi, czyli między 6 a 9 dniem, posiada 53% badanych. 2. 89% kobiet zna sposoby samobadania piersi, z czego tylko 32% wykonuje je z prawidłową częstotliwością, czyli co miesiąc. 3. Samobadanie piersi najczęściej wykonywane jest przez kobiety w pozycji stojącej przed lustrem, co pozwala na wizualną ocenę gruczołu piersiowego. 4. Pomimo znajomości sposobów samobadania piersi przez 89% badanych kobiet, co piąta kobieta nie badała swoich piersi.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     nowotwór piersi [2 powiązanych rekordów] 

Related articles

E Joć, A Mądro,
Quality of life of patients with irritable bowel s...
ObjectivesThe aim of the present study was to analyse the impact of education of patients with irritable bowel syndrome (IBS) on their quality of life.MethodsThe study was carried out at the Gastroenterology Outpatient Clinic of the Independent Publi...
STRESZCZENIE
S Woszczyk, J Domagalska,
Stres i sposoby radzenia sobie z nim przez policja...
Z uwagi na specyfikę pracy służby mundurowe należą do grup zawodowych szczególnie narażonych na stresory. Rodzaj wykonywanej służby, zmianowy charakter pracy i koszt psychologiczno-emocjonalny, jaki ponoszą, sprzyja przemęczeniu, a w rezul...
STRESZCZENIE
J Marjanowski, H Biernat,
Problemy kolmatacji w otworach chłonnych w Geoter...
W pracy przedstawiono główne problemy związane z zatłaczaniem, do warstwy wodonośnej, schłodzonej na wymiennikach ciepła wody termalnej. Przedstawiono również koncepcję nowej metody zapobiegania wytrącania się osadów ze schłodzonej wody...
STRESZCZENIE