Przegląd populacji kobiet zrzeszonych w klubie amazonek oraz analiza ich sytuacji zawodowej i finansowej przed i po przebytym zabiegu mastektomii

Anna Pacian 1, Ewa Pakuła 1, Sylwia Gomółka 1, Janusz Jacek Kraczkowski 2
1 - Katedra Zdrowia Publicznego, Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2 - Katedra i Klinika Położnictwa i Patologii Ciąży, I Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
MONZ
2013; 19 (3): 356-361
ICID: 1075149
Article type: Original article
 
 
Wstęp: Rak piersi w Polsce, jak i na całym świecie, jest najczęściej występującym wśród kobiet nowotworem złośliwym. Co 14 kobieta zapadnie na tę chorobę w ciągu swojego życia. Kobiety toczące walkę z chorobą nowotworową piersi to amazonki. Z myślą o nich powstają samopomocowe, niemedyczne kluby.
Cel pracy: Przegląd populacji kobiet zrzeszonych w Tarnowskim Klubie Amazonek oraz ocena ich życia zawodowego.
Materiał i metody: Badaniem objęto 60 kobiet, którym przedstawiono autorski kwestionariusz ankietowy.
Wyniki: Średnia wieku respondentek wynosiła 61,28 lat, natomiast średnia wieku dla zabiegu mastektomii to 51,28 lat. Ponad 95% pacjentek przeszło radykalną mastektomię. Prawie połowa ankietowanych (48,3%) kobiet deklarowała wyższe, a 36,7% średnie wykształcenie. Prawie 80% kobiet wykonywało pracę zgodną z kierunkiem wykształcenia. Kobiet czynnych zawodowo przed zabiegiem było 75%. Około 60% pań określiła swoją sytuację materialną przed operacją jako przeciętną (tzn. stać je na podstawowe wydatki). Po zakończeniu leczenia do pracy nie wróciło 41,7% pań. Aż 48,3% kobiet uznało, że ich sytuacja finansowa po operacji raka piersi pogorszyła się. Wśród pań, które wróciły do aktywności zawodowej, 48,3% rozmawiało ze swoimi współpracownikami o chorobie, a prawie 42% poinformowało tylko niektórych współpracowników.
Wnioski: W klubach amazonek szukają pomocy kobiety z wyższym oraz średnim wykształceniem, czynne zawodowo, będące mieszkankami miast. Stosunek do amazonek w miejscu pracy nie zmienia się znacząco po zabiegu. Wiele kobiet może liczyć na wsparcie ze strony swoich współpracowników. Jednak tylko 20% pań jest bezspornie zadowolona ze swojej aktywności zawodowej po mastektomii, a ponad połowa uznaje ją za mniejszą w porównaniu do okresu przed terapią.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     grupy wsparcia [0 powiązanych rekordów]
     rak piersi [146 powiązanych rekordów]
     sytuacja zawodowa [2 powiązanych rekordów] 

Related articles

B Ślusarska, G Nowicki,
Wiedza kobiet na temat profilaktyki raka piersi w ...
Wstęp. Wśród kobiet rak piersi jest jednym ze schorzeń onkologicznych najczęściej występujących w Polsce i stanowi poważny problemem zarówno zdrowotny, jak i społeczny. Wiedza o metodach wczesnego wykrywania raka, czynnikach ryzyka ...
STRESZCZENIE
K Ochałek, M Broś,
Physical activity in women treated for breast canc...
Introduction: Physical activity is a significant preventive factor for many disorders. The amount of evidence confirming a correlation between physical activity and a reduced risk of breast cancer is growing. Objective: The objective of this study ...
STRESZCZENIE
M Marcinkowska, M Stańczyk,
Trastuzumab – a monoclonal antibody – and dend...
Breast cancer is the most frequently occurring cancer in women. It has been confirmed that approximately 30% of patients have overexpression of human epidermal growth factor 2 (HER2) on the surface of tumor cells. Trastuzumab – a recombinant, human...
STRESZCZENIE