Implementacja elektronicznej dokumentacji medycznej. Część 3 – szkolenie personelu medycznego w zakresie technicznego i prawnego użytkowania danych sensytywnych

Damian Marek Szymczyk 1, Andrzej Horoch 2
1 - Student Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2 - Samodzielna Pracownia Metod Informatycznych i Zdalnego Nauczania, Uniwersytet Medyczny w Lublinie; Zakład Informatyki i Statystyki Zdrowia, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
MONZ
2013; 19 (3): 331-336
ICID: 1075145
Article type: Original article
 
 
Wprowadzenie: Technologia informatyczna jest coraz powszechniej uznawana za ważne narzędzie poprawy efektywności i jakości opieki zdrowotnej, szczególnie w medycynie opartej na dowodach. Spośród wszystkich rozwiązań informatycznych obecnie używanych w obszarze ochrony zdrowia, elektroniczna dokumentacja medyczna (EDM) ma szanse przynieść największe korzyści. Aby w pełni wykorzystać możliwości nowego rozwiązania, konieczne jest odpowiednie przeszkolenie personelu, który będzie zajmować się przetwarzaniem danych sensytywnych w niej zawartych, z zachowaniem polityki bezpieczeństwa.
Cel pracy: Celem badania ankietowego była ocena wiedzy personelu medycznego odnośnie do bezpieczeństwa sensytywnych danych oraz szkoleń w zakresie obsługi e-dokumentacji.
Materiał i metoda: Badanie ankietowe dotyczące korzystania z elektronicznej dokumentacji medycznej zostało przeprowadzone w lutym 2013 r. w katowickiej przychodni Kamed. Anonimowy kwestionariusz ankiety został rozprowadzony wśród personelu medycznego: lekarzy, pielęgniarek i rejestratorek medycznych.
Wyniki: Jedynie 58,6% respondentów uznaje czas szkoleń w zakresie elektronicznej dokumentacji medycznej jako odpowiedni, a blisko 40% lekarzy i pielęgniarek wielokrotnie zwracało się o pomoc do innego pracownika medycznego w czasie użytkowania nowego oprogramowania. Niewiele ponad połowa badanych jest świadoma istnienia instrukcji zarządzania systemem informatycznym, a 85% zapoznała się z polityką bezpieczeństwa placówki.
Wnioski: Badanie pokazało, że konieczne jest zwiększenie wymiaru godzin szkolenia dla lekarzy i pielęgniarek. Istotne jest również położenie większego nacisku podczas szkoleń na aspekty organizacyjne, tj. instrukcję zarządzania systemem informatycznym oraz politykę bezpieczeństwa.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     polityka bezpieczeństwa [5 powiązanych rekordów]
     informatyzacja [6 powiązanych rekordów]
     elektroniczna dokumentacja medyczna [3 powiązanych rekordów] 

Related articles

A Szymczyk, M Podhorecka,
Myeloid sarcoma associated with blast crisis in ch...
Introduction. Myeloid sarcoma (MS) is a rare extramedullary tumour which may precede or occur concomitantly with bone marrow involvement in acute myeloid leukemia, myelodysplastic syndrome, or blast crisis in chronic myeloproliferative disorde...
STRESZCZENIE
E Wąsik-Szczepanek, A Szymczyk,
Assessment of the efficacy of ofatumumab in patien...
 Abstract Introduction. Despite significant recent advances in the treatment of chronic lymphocytic leukaemia (CLL), most cases of the disease are still incurable. Treatment with monoclonal antibodies, such as ofatumumab, is one of the ...
STRESZCZENIE
A JUNKA, P SZYMCZYK,
The chemical digestion of Ti6Al7Nb scaffolds produ...
In our previous work we reported the impact of hydrofluoric and nitric acid used for chemical polishing of Ti-6Al-7Nb scaffolds on decrease of the number of Staphylococcus aureus biofilm forming cells. Herein, we tested impact of the aforementioned s...
STRESZCZENIE