Implementacja elektronicznej dokumentacji medycznej. Część 1 – wpływ na efektywność pracy personelu medycznego

Damian Marek Szymczyk 1, Andrzej Horoch 2
1 - Student Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2 - Samodzielna Pracownia Metod Informatycznych i Zdalnego Nauczania, Uniwersytet Medyczny w Lublinie; Zakład Informatyki i Statystyki Zdrowia, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
MONZ
2013; 19 (3): 319-323
ICID: 1075143
Article type: Original article
 
 
Wprowadzenie: Technologia informatyczna jest coraz powszechniej uznawana za ważne narzędzie poprawy efektywności i jakości opieki zdrowotnej, szczególnie w medycynie opartej na dowodach. Spośród wszystkich obecnie używanych w obszarze ochrony zdrowia rozwiązań informatycznych, elektroniczna dokumentacja medyczna (EDM) ma szanse przynieść największe korzyści. Kierunek zmian, które wiążą się z jej implementacją, zależy oczywiście od personelu medycznego, gdyż to on będzie wykorzystywał w swojej pracy nowe rozwiązania oraz opiniował ich skuteczność i efektywność.
Cel pracy: Celem badania ankietowego była ocena wpływu korzystania z e-dokumentacji medycznej na efektywność pracy personelu medycznego.
Materiał i metoda: Badanie ankietowe dotyczące korzystania z EDM zostało przeprowadzone w lutym 2013 r. w katowickiej przychodni Kamed. Anonimowy kwestionariusz ankiety został rozprowadzony pośród lekarzy, pielęgniarek i rejestratorek medycznych.
Wyniki: Blisko 90% respondentów zauważyło wzrost wydajności swojej pracy i poprawę zarządzania czasem, a 70% potwierdza zmniejszenie liczby codziennych czynności. Do innych najczęściej docenianych korzyści zalicza się ułatwienie obiegu dokumentów (83,3%), a także wzrost bezpieczeństwa dokumentacji (92,3%).
Wnioski: Implementacja elektronicznej dokumentacji medycznej znacząco zwiększyła wydajność pracy personelu medycznego. Badanie dowiodło, iż lekarze odczuwają mniej zalet z wprowadzenia EMD niż pielęgniarki czy rejestratorki.

  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     informatyzacja [6 powiązanych rekordów]
     efektywność pracy personelu medycznego [0 powiązanych rekordów]
     elektroniczna dokumentacja medyczna [3 powiązanych rekordów] 

Related articles

M Kiełczewska, J Szymczyk,
The effect of high-frequency current and ultrasoni...
Effective change the appearance of the body through available both invasive and non-invasive methods such as treatment has been documented in numerous clinical trials. Liposuction and lipoplasty are currently the most widely used methods of reducing ...
STRESZCZENIE
A Szymczyk, M Podhorecka,
Myeloid sarcoma associated with blast crisis in ch...
Introduction. Myeloid sarcoma (MS) is a rare extramedullary tumour which may precede or occur concomitantly with bone marrow involvement in acute myeloid leukemia, myelodysplastic syndrome, or blast crisis in chronic myeloproliferative disorde...
STRESZCZENIE
S Bielecki, T Palimąka,
Normy i standardy instalacji elektroenergetycznych...
Stabilność pracy i właściwa jakość parametrów ciepła jest uzależniona od parametrów instalacji cieplnej i elektrycznej. Instalacje te winny spełniać obowiązujące normy techniczne, a realizacja powinna bazować na wypracowanych standarda...
STRESZCZENIE