Związek umiejscowienia kontroli zdrowia z depresyjnością wśród studentów uczelni medycznej

Katarzyna Fiszer 1, Tomasz Sobów 1
1 - Zakład Psychologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
MONZ
2013; 19 (3): 294-299
ICID: 1075140
Article type: Original article
 
 
Wprowadzenie i cel pracy: Zarówno na umiejscowienie poczucia kontroli, jak i na samopoczucie jednostki wpływa szereg czynników. Istotny może być kierunek studiów, wykonywana praca czy liczba stresujących wydarzeń. Czy istnieje zatem związek między poczuciem kontroli zdrowia i stanami depresyjnymi oraz czy istotny jest wpływ płci i kierunku studiów?
Materiały i metoda: Badania przeprowadzono na 230 studentach Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w wieku 20–25 lat, w tym 137 kobietach i 93 mężczyznach, przy pomocy Wielowymiarowej Skali Umiejscowienia Kontroli Zdrowia (MHLC) oraz Inwentarza Depresji S-TIDEP.
Wyniki: Badani wykazują skłonność do zewnętrznego lokowania kontroli zdrowia, co oznacza, że w kwestiach swojego zdrowia wolą polegać na specjalistach. Mężczyźni istotnie częściej deklarują wewnętrzną kontrolę, podczas gdy kobiety częściej wskazują na kontrolę zewnętrzną, zlokalizowaną w innych osobach. Badania pokazały istotny związek między depresyjnością a wewnętrznym umiejscowieniem kontroli zdrowia. U osób z wysoką kontrolą wewnętrzną występuje mniej depresyjnych uczuć i procesów poznawczych. Z kolei duża liczba depresyjnych uczuć wiąże się ze spadkiem poczucia sprawowania kontroli nad własnym zdrowiem.
Wnioski: 1. W porównaniu z innymi osobami w wieku 18–25, badani mają większą skłonność do zewnętrznego umiejscowienia kontroli zdrowia. 2. Na umiejscowienie kontroli zdrowia wpływają takie czynniki jak: wiek, kierunek studiów czy poczucie odpowiedzialności. 3. Depresyjność i wewnętrzna kontrola zdrowia oddziałowują na siebie wzajemnie.

  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     zewnętrzna - wewnętrzna kontrola [0 powiązanych rekordów]
     umiejscowienie kontroli zdrowia [5 powiązanych rekordów]
     depresyjność [0 powiązanych rekordów]
     depresja [198 powiązanych rekordów]
     umiejscowienie poczucia kontroli [1 powiązanych rekordów] 

Related articles

A Poleszczyk,
Transcranial magnetic stimulation in treatment of ...
The aim of this paper was to present the current use of repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) in psychiatric disorders with the mode of its application and results of most prominent studies. The most robust data concerns its use in majo...
STRESZCZENIE
J Angst, V Ajdacic-Gross,
Classification of mood disorders...
This paper looks at some recent developments in the official diagnostic definitions (DSM-5) and in the research domain. The spectrum concept of mood disorders consists of the components of depression and mania, alone or in combination, on a continuum...
STRESZCZENIE
M Siwek, K Styczeń,
The serum concentration of magnesium as a potentia...
ObjectivesFew scientific reports indicate changes in the concentration of magnesium in the blood of patients with bipolar disorder (BD). So far very little studies concerning these issues have been conducted. Therefore, the aim of this study was to e...
STRESZCZENIE