Opieka personelu medycznego oddziałów położniczych nad kobietą i noworodkiem – w ocenie pacjentek

Marta Makara-Studzińska 1, Artur Wdowiak 2, Danuta Podstawka 1, Magdalena Stec 3
1 - Samodzielna Pracownia Zdrowia Psychicznego Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2 - Zakład Położnictwa, Ginekologii i Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego Uniwersytet Medyczny w Lublinie
3 - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Ovum”, Lublin
MONZ
2013; 19 (3): 288-293
ICID: 1075139
Article type: Original article
 
 
Poród i okres połogowy dla wielu kobiet jest czasem pełnym lęków i obaw. Kobiety obawiają się bólu związanego z porodem, możliwych komplikacji porodowych. Obawiają się o swoje zdrowie i zdrowie dziecka. Kobiety, które doświadczyły trudnego porodu, są częściej narażone na występowanie depresji poporodowej oraz trudniej jest im nawiązać więź z dzieckiem. Dlatego też w tym ważnym okresie życia kobiet bardzo ważna jest opieka i wsparcie personelu medycznego, które to pozwoli kobietom przeżywać i cieszyć się macierzyństwem. Prezentowana praca miała na celu ocenić poziom opieki personelu medycznego oddziałów położniczych z punktu widzenia pacjentek. Ocenie poddano sposób przekazywania informacji przez personel medyczny, zaspokojenie potrzeb biopsychospołecznych położnic, a także opiekę pielęgnacyjną nad noworodkiem. W badaniu uczestniczyło 112 pacjentek oddziałów położniczych z 3 szpitali powiatowych województwa lubelskiego. Do oceny użyto autorskiego kwestionariusza ankiety. Kwestionariusz zawierał pytania dotyczące: oceny opieki pooperacyjnej nad kobietą po cięciu cesarskim, zaspokojenia potrzeb biopsychospołecznych kobiet po porodzie, opieki nad noworodkiem. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, iż opieka personelu medycznego oddziałów położniczych nad kobietą i noworodkiem została oceniona na poziomie bardzo dobrym. Zauważono jednak obszary niżej oceniane, w przypadku personelu lekarskiego był to sposób przekazywania informacji, zaś w przypadku personelu pielęgniarskiego – uniemożliwienie obserwacji przez pacjentki wykonywanych przez personel zabiegów pielęgnacyjnych przy noworodku.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     opieka nad noworodkiem [0 powiązanych rekordów]
     oddziały położnicze [0 powiązanych rekordów]
     Opieka personelu medycznego [0 powiązanych rekordów] 

Related articles

J Krawczyk , A Bożyk,
Hygiene, ways of storage and lifetime of removab...
Hygiene plays an important role in patients who use removable dentures. The proper way of cleaning and storage also provides better health of oral cavity tissues as well as for the remaining teeth. The research involved 162 patients, 133 women and 29...
STRESZCZENIE
A Wdowiak, I Brzozowski,
Superoxide dismutase and glutathione peroxidase ac...
The objective of the study was determination of the activity of superoxide dismutase (SOD) and glutathione peroxidase (GPx) in blood and placental tissues of pregnant women with pregnancy complicated by diabetes, pregnant women with physiological pre...
STRESZCZENIE
A Wdowiak, G Bakalczuk,
Evaluation of effect of selected trace elements on...
Introduction: Lead and cadmium can lead to negative effects on sperm chromatin DNA integrity. Copper, zinc and selenium are essential components of many enzymes which are important for reproduction. The aim of this research was to evaluate the influe...
STRESZCZENIE