Opinie wybranych grup społecznych na temat etycznej strony zapłodnienia metodą in vitro

Magdalena Kuczyńska 1, Katarzyna Chojnacka 1, Elżbieta Grochans 1, Katarzyna Augustyniuk 1, Anna Jurczak 1, Beata Karakiewicz 2
1 - Samodzielna Pracownia Propedeutyki Pielęgniarstwa, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin
2 - Zakład Zdrowia Publicznego, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin
MONZ
2013; 19 (3): 279-283
ICID: 1075137
Article type: Original article
 
 
Wprowadzenie: Dane medyczne oraz demograficzne opisujące sytuację zdrowotną społeczeństwa XXI wieku wykazują narastający problem z reprodukcją. Niepłodność dotyka 10–15% par w Polsce. Podobne odsetki odnotowuje się w całej Europie. Narodziny Louise Brown, pierwszego dziecka poczętego metodą in vitro, stały się przełomem w postrzeganiu problematyki niemożności posiadania potomstwa. Potencjał współczesnej medycyny w dziedzinie rozrodu wspomaganego implikuje jednocześnie szereg rozważań nad jego moralną oceną.
Cel pracy: Zbadanie opinii wybranej grupy społecznej na temat moralnego aspektu sztucznego zapłodnienia metodą in vitro.
Materiał i metoda: Badania przeprowadzono wśród 384 pełnoletnich mieszkańców województwa zachodniopomorskiego. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza ankiety. Uzyskane wyniki opracowano statystycznie w oparciu o test niezależności chi-kwadrat. Przyjęto poziom istotności p≤0,05.
Wyniki: Przynależność religijna w sposób istotny ukształtowała poglądy ankietowanych na liczbę tworzonych zarodków, p<0,05. Deklaratywną akceptację poddania się zapłodnieniu in vitro wykazywali znacznie częściej respondenci już posiadający dzieci (63,89%). Religia nie odegrała w tej kwestii istotnego czynnika.
Wnioski: 1. Osoby deklarujące się w badaniach własnych jako chrześcijanie w przewadze nie akceptowałyby tworzenia zarodków nadliczbowych. 2. Posiadanie potomstwa wiąże się z wysokim poziomem deklaratywności poddania się zapłodnieniu in vitro, w sytuacji niemożności poczęcia dziecka drogą naturalną.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     prokreacja wspomagana [0 powiązanych rekordów]
     bioetyka [5 powiązanych rekordów]
     zapłodnienie in vitro [3 powiązanych rekordów] 

Related articles

D Gałecka-Wanatowicz, A Jurczak,
Survey-based evaluation of oral hygiene habits amo...
Introduction. Oral health status is integrally related to the overall body health as well as general well being. Parents should implement proper hygienic habits from the earliest age to be continued over a lifetime. Assessment of the effectiveness of...
STRESZCZENIE
A Samochowiec, M Chęć,
Case control study of ANKK1 Taq 1A polymorphism in...
Objective: The aim of this study was to examine the association between the Taq 1A polymorphism of the ANKK1 gene in homogeneous subgroups of patients with alcohol dependence syndrome divided according to Lesch’s typology. Material/Methods: DNA wa...
STRESZCZENIE
I Jurczak, K Jurczak,
Chronic obstructive pulmonary disease as a risk fa...
Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and coronary artery disease (CAD) are a significant health problem, not only due to their high incidence, but also because of the significant burden of socio – economic. The frequency of illness in a pop...
STRESZCZENIE