HIV/AIDS w wybranych kulturach judeochrześcijańskich

Paweł Zielazny 1, Agnieszka Wojtecka 2, Marzena Zarzeczna - Baran 2
1 - Klinika Alergologii, Gdański Uniwersytet Medyczny
2 - Zakład Zdrowia Publicznego, Gdański Uniwersytet Medyczny
MONZ
2013; 19 (3): 267-271
ICID: 1075135
Article type: Review article
 
 
Wprowadzenie: Religia jest bardzo ważnym elementem tożsamości ludzi. Odgrywa ona dużą rolę w kształtowaniu zachowań i postaw w stosunku do osób zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS. Problematyka HIV/AIDS w poszczególnych religiach i kulturach jest bardzo zróżnicowana.
Cel: Celem niniejszej pracy było przedstawienie aktualnego stosunku wyznań kultury judeochrześcijańskiej do problematyki zakażeń HIV/AIDS, ze szczególnym uwzględnieniem stosunku Kościoła rzymskokatolickiego.
Skrócony opis stanu wiedzy: Wokół tematyki HIV/AIDS w religii chrześcijańskiej toczy się obecnie burzliwa dyskusja. Kościół krytykowany jest przez wiele środowisk za brak racjonalnego podejścia szczególnie w zakresie profilaktyki w krajach afrykańskich. Wyznawcy chrześcijaństwa jednak nie odrzucają i nie dyskryminują osób zakażonych, gdyż nadrzędnym celem tego wyznania jest opieka nad osobami chorymi. Podobne stanowisko głoszą wyznawcy judaizmu. Stosunek wyznawców islamu do problematyki HIV/AIDS jest bardziej negatywny niż stosunek wyznawców chrześcijaństwa czy judaizmu.
Podsumowanie: Racjonalna wiedza medyczna niejednokrotnie stoi w sprzeczności z religijną moralnością. Wsparcie osób żyjących z HIV i AIDS nie zawsze zgodne jest z obowiązującymi w danej kulturze kodeksami etycznymi. W początkowym okresie epidemii we wszystkich trzech religiach dominowało negatywne podejście do osób zakażonych. Obecnie stosunek do tych chorych ulega znacznej poprawie.

  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     judaizm [11 powiązanych rekordów]
     Islam [7 powiązanych rekordów]
     chrześcijaństwo [21 powiązanych rekordów]
     AIDS [9 powiązanych rekordów]
     HIV [21 powiązanych rekordów] 

Related articles

M Ghaeni, M Moeinifar,
Reproductive right: the concept, the examples, an...
In the modern world, reproductive right is considered among the basic human rights in countries such as America and Britain. There has been growing interest in the subject and its various aspects including contraception and assisted reproductive tech...
STRESZCZENIE
U M. H, R Qureishi,
  CLINICAL SPECTRUM OF OPPORTUNISTIC INFECTI...
  The human immunodeficiency virus (HIV) infection leading to Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) causes progressive decline in immunological response in people living with HIV/AIDS, making them susceptible to a variety opportunistic infec...
STRESZCZENIE
S Kumar, B Sharma*,
 ...
 ...
STRESZCZENIE