Dbałość o zdrowie w opinii studentów wychowania fizycznego i zdrowia publicznego z uczelni w Białej Podlaskiej

Zofia Kubińska 1, Barbara Bergier 1
1 - Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
MONZ
2013; 19 (3): 251-254
ICID: 1075133
Article type: Original article
 
 
Dbałość o zdrowie oraz zachowania zdrowotne to podstawowe zagadnienia edukacji i promocji zdrowia. Do ich kształtowania przyczynia się w największym stopniu rodzina, szkoła i środowisko rówieśników. Profesjonalne przekazywanie wiedzy i umiejętności zdrowotnych to zadanie wielu promotorów zdrowia, którzy realizują je w ramach różnych przedmiotów szkolnych na wszystkich etapach edukacji.
Celem pracy jest ukazanie zachowań zdrowotnych podejmowanych, w ramach dbałości o zdrowie, przez studentów wychowania fizycznego i zdrowia publicznego, wskazanie wybranych przez nich osób, mających kwalifikacje i kompetencje promotora zdrowia oraz przedmiotów, na których przekazano im najwięcej wiedzy i umiejętności z edukacji i promocji zdrowia.
W badaniach uczestniczyło 173 studentów wychowania fizycznego i 86 zdrowia publicznego, studiujących w Białej Podlaskiej na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu oraz w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II. W pracy posłużono się metodą sondażu diagnostycznego i zastosowano technikę ankietowania.
Autorki pracy po przeprowadzeniu szczegółowej analizy danych liczbowych uzyskały wyniki badań, które umożliwiły sprecyzowanie trzech wniosków końcowych. Zdrowe żywienie i systematyczna aktywność fizyczna to najważniejsze zachowania zdrowotne praktykowane przez badanych, które służą przede wszystkim zdrowiu fizycznemu. Biologia i wychowanie fizyczne – zdaniem studentów wychowania fizycznego, zaś propedeutyka zdrowia publicznego i promocja zdrowia – według studentów zdrowia publicznego, to przedmioty, w ramach których w największym stopniu realizowano tematykę zdrowotną. Nauczyciele wychowania fizycznego, pedagodzy i profesjonalni edukatorzy zdrowia to według respondentów osoby z kwalifikacjami i kompetencjami edukatora i promotora zdrowia.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     zdrowie publiczne [45 powiązanych rekordów]
     studenci [82 powiązanych rekordów]
     zachowania zdrowotne [53 powiązanych rekordów] 

Related articles

S Czapla, J Śliwińska,
Wiedza studentów Państwowej Medycznej Wyższej S...
Wstęp: Honorowe krwiodawstwo jest akcją społeczną mającą na celu pozyskiwanie krwi od osób zdrowych na rzecz osób wymagających transfuzji. Leczenie krwią możliwe jest dzięki stałej bazie krwiodawców. Propagowanie idei honorowego krwiod...
STRESZCZENIE
A Pawłucki,
Ascetyzm cielesności w strukturze społeczeństwa...
Przedmiotem rozważań w eseju z dziedziny socjologii i filozofii kultury fizycznej jest ascetyzm cielesności. Ascetyzm oznacza relację, czyli odniesienie czynności do jej podmiotu; po­nieważ jest to odniesienie podmiotu do niego samego, wektor ...
STRESZCZENIE
J Grudziąż-Sękowska, K Sękowski,
Ustawa o zdrowiu publicznym – nowa jakość?...
Określenie obowiązków władz publicznych oraz innych podmiotów w zakresie zdrowia publicznego było stale i od wielu lat postulowane w piśmiennictwie naukowym i dyskursie politycznym. W dniu 11 września 2015 roku została przyjęta, a 3 grudnia...
STRESZCZENIE