Współwystępowanie mięśniaka gładkokomórkowego jajnika z obustronnym gruczolakowłókniakiem torbielowatym surowiczym – opis przypadku

Dobrosława Sikora-Szczęśniak 1, Grzegorz Szczęśniak 2, Wacław Sikora 1
1 - Oddział Ginekologiczno-Położniczy, Radomski Szpital Specjalistyczny w Radomiu
2 - Oddział Chirurgii Ogólnej, Radomski Szpital Specjalistyczny w Radomiu
MONZ
2013; 19 (3): 238-241
ICID: 1075131
Article type: Case report
 
 
Mięśniak gładkokomórkowy jajnika (leiomyoma ovarii) należy do rzadkich łagodnych nowotworów tego narządu. Częstość występowania – wśród wszystkich nowotworów łagodnych jajnika – wynosi od 0,5 do 1,0%. Współistnienie nowotworów jajnika o różnych typach histologicznych (leiomyoma i adenofibroma cysticum serosum) jest również niezwykle rzadkie.
Celem pracy jest prezentacja przypadku mięśniaka gładkokomórkowego jajnika prawego współistniejącego synchronicznie z obustronnym gruczolakowłókniakiem torbielowatym surowiczym.
Materiał do analizy stanowiły protokoły z zabiegów operacyjnych, wykonanych w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym SP ZOZ w Lipsku w latach 1985–2001 oraz wyniki badań histopatologicznych (doraźnych i ostatecznych). Pacjentka lat 60 zakwalifikowana została do operacji (histerektomii z przydatkami) z powodu stwierdzenia licznych mięśniaków trzonu macicy i obustronnych torbieli jajników. Wykonano śródpowięziowe wycięcie macicy z przydatkami sp. Aldridge’a. Ostateczne rozpoznanie postawione zostało w Zakładzie Patomorfologii R. Sz. S. w Radomiu na podstawie badania mikroskopowego materiału pooperacyjnego. W 17-letnim materiale klinicznym Oddziału stwierdzono tylko jeden przypadek mięśniaka gładkokomórkowego jajnika, wśród pacjentek operowanych powodu schorzeń narządów płciowych. Synchroniczne współistnienie mięśniaka gładkokomórkowego jajnika z gruczolakowłókniakiem torbielowatym surowiczym obu jajników jest przypadkiem kazuistycznym.

  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     rzadkie nowotwory łagodne jajnika [0 powiązanych rekordów]
     mięśniak gładkokomórkowy jajnika [0 powiązanych rekordów] 

Related articles

J Rosińczuk, K Szalonka,
Pomiar jakości życia osób z dysfunkcją narząd...
Artykuł zawiera wyniki badań dotyczące jakości życia osób z dysfunkcją narządu wzroku, zamieszkałych na Dolnym Śląsku. Pomiaru dokonano z zastosowaniem jakościowych badań pierwotnych, techniką wywiadu grupowego oraz badań ilościowyc...
STRESZCZENIE
M Kaliciński, A Szczęśniak,
Anterior Fixation of Thoracolumbar Traumatic Spina...
Background. Traumatic spinal fractures require surgical treatment to restore the anatomical curvatures of the spine and release the nervous structures. However, uniform management guidelines have not been established and th...
STRESZCZENIE
R Buczko, A Sikora,
ANALIZA MOŻLIWOŚCI DETEKCJI WYŁADOWAŃ NIEZUPE...
W nowoczesnej aparaturze rozdzielczej wykorzystuje się w coraz większym stopniu materiały polimerowe jako układy izolacyjne. Mimo swoich licznych zalet, wykazują one niekiedy ograniczoną wytrzymałość na wyładowania niezupełne. W artykule p...
STRESZCZENIE