Tłuszczakomięśniak macicy – opis sytuacji klinicznej

Dobrosława Sikora-Szczęśniak 1, Grzegorz Szczęśniak 2, Wacław Sikora 3
1 - Oddział Ginekologiczno-Położniczy, Radomski Szpital Specjalistyczny w Radomiu
2 - Oddział Chirurgii Ogólnej, Radomski Szpital Specjalistyczny w Radomiu
3 - Oddział Ginekologiczno-Położniczy, Radomski Szpital Specjalistyczny w Radomiu
MONZ
2013; 19 (3): 234-237
ICID: 1075130
Article type: Case report
 
 
Tłuszczakomięśniak (lipoleiomyoma) należy do łagodnych nowotworów kobiecych narządów płciowych. W tym podtypie histologicznym mięśniaka gładkokomórkowego (leiomyoma) wymieniane są jeszcze: czysty tłuszczak i włókniakotłuszczakomięśniak. Celem pracy jest prezentacja przypadku lipoleiomyoma trzonu macicy bardzo rzadkiego nowotworu, który składa się z adipocytów, komórek mięśni gładkich i tkanki włóknistej. Przypadek lipoleiomyoma macicy przedstawiamy ze względu na rzadkość jego występowania. Pacjentka, lat 44, zakwalifikowana została do operacji (histerektomii bez przydatków) z powodu stwierdzenia licznych mięśniaków trzonu macicy. Wykonano usunięcie macicy śródpowięziowe sp. Aldridge’a w modyfikacji Woytonia, bez przydatków. Rozpoznanie postawione zostało w Zakładzie Patomorfologii R. Sz. S. w Radomiu na podstawie badania mikroskopowego materiału pooperacyjnego. Analizę kliniczną przeprowadzono w odniesieniu do przypadków pacjentek operowanych z rozpoznanymi – w badaniach pooperacyjnych – mięśniakami narządów płciowych (głównie trzonu macicy), także ze współistniejącymi innymi schorzeniami narządów płciowych takimi jak endometrioza, adenomioza i schorzenia nowotworowe narządów płciowych. Odnotowany 1 przypadek lipoleiomyoma corporis uteri to 0,33% wśród pacjentek, u których po leczeniu operacyjnym stwierdzono obecność mięśniaków gładkokomórkowych narządów płciowych. Wykrycie nowotworu było przypadkowe, a rozpoznanie zostało postawione na podstawie badania histopatologicznego.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     leczenie operacyjne [0 powiązanych rekordów]
     mięśniaki [0 powiązanych rekordów]
     tłuszczakomięśniak macicy [0 powiązanych rekordów] 

Related articles

A Sikora, I Gładysz,
Assessment of antibiotic susceptibility of Legione...
Introduction and objective. Several studies have reported therapy failures in patients with legionnaires’disease; however, antimicrobial resistance of clinical and environmental isolates of Legionella spp. has not yet been documented. Routine susce...
STRESZCZENIE
S Szczęśniak, E Przydróżny,
Pionowy rozkład temperatury powietrza w hali tech...
W artykule zwrócono szczególną uwagę na rozkład temperatury powietrza w wysokim omieszczeniu, w którym odbywa się proces technologiczny związany ze znacznym wydzielaniem ciepła. Scharakteryzowano wyniki pomiarów i obliczeń rozkładu temper...
STRESZCZENIE
J Górna, E Sikora,
 Zarządzanie alergenami. Studium przypadku...
 Jednym z ogniw zapewnienia bezpieczeństwa żywności jest skuteczna kontrola alergenów, na którą składają się takie działania, jak m.in. identyfikacja surowców i materiałów alergennych, ocena ryzyka krzyżowego zanieczyszczenia, proc...
STRESZCZENIE