Wymagania sanitarno-higieniczne w zakresie dekontaminacji sprzętu i narzędzi w gabinetach stomatologicznych

Weronika Oleszczak - Momot 1
1 - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zamościu
MONZ
2013; 19 (3): 224-229
ICID: 1075128
Article type: Review article
 
 
Wprowadzenie: Prowadzenie praktyki stomatologicznej w obecnych czasach wiąże się z olbrzymią odpowiedzialnością. Bardzo ważne jest nie tylko wykonanie usługi medycznej z największą starannością i znajomością sztuki lekarskiej, lecz także zastosowanie odpowiednich środków ochrony, które zabezpieczą pacjenta przed dostępem wszechobecnych drobnoustrojów, zgodnie z jedną z podstawowych zasad etycznych obowiązujących w medycynie: Primum non nocere – „Po pierwsze nie szkodzić”.
Cel pracy: Celem pracy było przedstawienie wymagań higieniczno – sanitarnych w zakresie procesów dekontaminacji sprzętu i narzędzi w gabinetach stomatologicznych oraz aktualnych aktów prawnych. Praca prezentuje zasady postępowania w procesach dezynfekcji, mycia, sterylizacji narzędzi wielokrotnego użycia oraz dokumentowania prowadzonych procesów.
Skrócony opis stanu wiedzy: Właściwie prowadzone procesy dezynfekcji i sterylizacji gwarantują bezpieczeństwo epidemiologiczne w placówkach opieki stomatologicznej. Do zasad kontroli i zapobiegania zakażeniom możemy zaliczyć również właściwe przechowywanie narzędzi stomatologicznych, przestrzeganie zasad aseptyki, zebranie od pacjenta wywiadu dotyczącego przebytych i aktualnych chorób zakaźnych oraz stosowanie środków ochrony osobistej przez personel.
Podsumowanie: Profilaktyka zakażeń w gabinecie stomatologicznym zapewnia komfort i bezpieczeństwo pracy lekarza i personelu pomocniczego oraz zapobiega narażeniu pacjenta na zakażenie. Właściwe wykonanie procesów dekontaminacji, jak również prawidłowe ich dokumentowanie to podstawowy warunek profesjonalnej opieki stomatologicznej w codziennej praktyce.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     kontrola wewnętrzna [7 powiązanych rekordów]
     sterylizacja [8 powiązanych rekordów]
     dezynfekcja [15 powiązanych rekordów]
     dekontaminacja [7 powiązanych rekordów]
     gabinet stomatologiczny [1 powiązanych rekordów] 

Related articles

T Tomoya Abiru, F Mitsugi,
ENVIRONMENTAL APPLICATION OF ELECTRICAL DISCHARGE ...
In this study, influence of ozone treatment on physical properties of soil was investigated. We used a quartz container for ozone treatment of soil. The amount of soil used for treatment was 100 g. Treating time was 90 minutes. Flow rate of ozone gas...
STRESZCZENIE
J Piepiórka-Stepuk, ,
Dezynfekcja i substancje aktywne. Mycie w systemie...
Dezynfekcja jest końcowym etapem procesu mycia zapewniającym bezpieczne warunki produkcji żywności. Sposób i warunki jej prowadzenia decydują o jej skuteczności. W artykule omówiono substancje aktywne preparatów do dezynfekcji przeznaczonych...
STRESZCZENIE
d Harmata, prof. WAT, p Kłosowicz,
Likwidacja skażeń powierzchni „wrażliwych”...
Cel: Celem artykułu jest prezentacja metody likwidacji skażeń (dezynfekcji i odkażania) powierzchni „wrażliwych”: wnętrz kontenerów i statków powietrznych, elementów izolacyjnych odzieży ochronnej oraz sprzętu elektronicznego, za pomoc...
STRESZCZENIE