Zespół Mallory’ego-Weissa

Maria Kondrat-Wróbel 1, Andrzej Miturski 2, Andrzej Prystupa 1
1 - Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2 - Katedra i Klinika Położnictwa i Patologii Ciąży, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
MONZ
2013; 19 (3): 219-223
ICID: 1075127
Article type: Original article
 
 
Wprowadzenie i cel pracy: W pracy przedstawiono najważniejsze informacje dotyczące klinicznego aspektu częstości występowania, objawów klinicznych, powikłań, diagnostyki oraz skuteczności leczenia w zespole Mallory’ego-Weissa, w oparciu o przegląd najnowszego dostępnego piśmiennictwa.
Celem niniejszej publikacji jest zaprezentowanie kluczowych informacji dotyczących postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w zespole Mallory’ego-Weissa.
Skrócony opis stanu wiedzy: Zespół Mallory’ego-Weissa charakteryzuje się w obrazie gastroskopowym podłużnymi ranami szarpanymi błony śluzowej, zlokalizowanymi w dystalnej części przełyku i/lub proksymalnej części żołądka. Podłużne pęknięcia błony śluzowej przełyku powstają zwykle na skutek wymiotów. Do najczęstszych przyczyn wymiotów zalicza się m.in.: infekcje żołądkowo-jelitowe, kamicę żółciową, zapalenie pęcherzyka żółciowego, niedrożność przewodu pokarmowego, bulimię. Ból nadbrzusza jest głównym objawem zespołu Mallory’ego-Weissa, któremu mogą towarzyszyć m.in. krwawe wymioty oraz ból w klatce piersiowej. Zespół Mallory’ego-Weissa stanowi 15% przypadków krwawień z górnego odcinka przewodu pokarmowego; może stać się przyczyną silnego krwotoku, z koniecznością pilnych interwencji medycznych.
Podsumowanie: Pomimo iż w większości przypadków krwawienia ustępują samoistnie, to odpowiednie postępowanie z chorymi skutkuje skróceniem czasu hospitalizacji, poprawą rokowania oraz istotnym zmniejszeniem kosztów leczenia. W postępowaniu terapeutycznym należy przede wszystkim uwzględnić włączenie leczenia przyczyn wymiotów, zastosować leki przeciwwymiotne, inhibitory pompy protonowej oraz wykonać endoskopię, używając jednej z dostępnych metod endoskopowego hamowania krwawienia górnego odcinka przewodu pokarmowego.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego [3 powiązanych rekordów]
     wymioty [3 powiązanych rekordów]
     przepuklina rozworu przełykowego [4 powiązanych rekordów]
     Mallory-Weiss Syndrome [2 powiązanych rekordów] 

Related articles

E Kancik, T Mitrut,
Efekt tlenoterapii hiperbarycznej u chorej na zia...
Ziarniniak Wegenera jest chorobą autoimmunologiczną, charakteryzującą się martwiczym i ziarniniakowym zapaleniem małych naczyń. Schorzenie to dotyczy górnych i dolnych dróg oddechowych, nerek, gałki ocznej. W 50% przypadków choroba zajmuje...
STRESZCZENIE
E Kimak, M Dziedzic,
Can chronic failure induce kidney function damage?...
DOI: 10.1515/cipms-2016-0007 Accelerated atherosclerosis and increased cardiovascular events have been extensively documented in patients with end stage chronic kidney disease. The aim of our work was to find evidence supporting the theory that ...
STRESZCZENIE
D Baranowski, D Kuzemko,
Pericardial tamponade as the first manifestation o...
Case report. A 58-year-old woman was admitted to the Department of Internal Diseases due to resting dyspnoea, tachycardia and malaise. Her chest X-ray revealed inflammatory lesions, and empiric antibiotic therapy was initiated. Chest CT was then perf...
STRESZCZENIE