Wiedza młodzieży licealnej na temat czynników ryzyka cukrzycy typu 2

Katarzyna Kocka 1, Urszula Dziedzic 2
1 - Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Pracownia Pielęgniarstwa Środowiskowego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2 - Absolwentka Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
MONZ
2013; 19 (3): 255-261
ICID: 1075126
Article type: Original article
 
 
Wprowadzenie: Cukrzyca typu 2 jest obecnie poważnym problemem zdrowotnym.
Istnieje wiele czynników, które zwiększają ryzyko wystąpienia cukrzycy, a jedynym sposobem, by skutecznie ograniczać ich wpływ na rozwój schorzenia jest odpowiednio dobrana profilaktyka.
Prewencja pierwotna stanowi szansę na redukcję negatywnego wpływu cukrzycy typu 2 na organizm człowieka, umożliwia wyodrębnienie grup zwiększonego ryzyka choroby, co, wraz z późniejszymi badaniami laboratoryjnymi, pozwala ograniczyć częstość występowania utajonej postaci choroby. Prewencja pierwotna powinna obejmować edukację zdrowotną wśród młodych grup społecznych (w tym młodzieży licealnej). Podstawą podejmowania działań zapobiegawczych powinno być dokładne poznanie wiedzy nastolatków na temat czynników ryzyka cukrzycy typu 2.
Celem pracy było poznanie zakresu wiedzy licealistów na temat czynników ryzyka cukrzycy typu 2.
Materiał i metoda: Badania przeprowadzono w styczniu 2012 roku wśród 152 uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli.
Do zebrania materiału badawczego zastosowano autorski kwestionariusz ankiety, zawierający 23 pytania zamknięte, wśród których 15 stanowiło test wiedzy o cukrzycy typu 2 i jej czynnikach ryzyka.
Wyniki: Z przeprowadzonych badań wynika, że ponad 70% ankietowanych prezentowało niski stan wiedzy na temat czynników ryzyka cukrzycy typu 2. Licealiści z klas trzecich posiadali większą wiedzę niż ich młodsi koledzy.
Wnioski: Analiza wyników przeprowadzonych badań pozwala na wyciągnięcie następujących wniosków: licealiści posiadają zróżnicowaną wiedzę na temat modyfikowalnych czynników ryzyka cukrzycy typu 2, natomiast co do czynników niemodyfikowalnych, poziom wiedzy respondentów jest niedostateczny.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     czynniki ryzyka cukrzycy typu 2 [0 powiązanych rekordów]
     wiedza [1 powiązanych rekordów] 

Related articles

J Dziedzic, D Izydorczyk,
Wysoka odporność korozyjna elektrolitycznych pow...
Obecnie obserwuje się wyraźny trend zastępowania powłok z czystego cynku na stali powłokami stopowymi cynku z metalami bardziej szlachetnymi (np. z niklem, kobaltem, molibdenem). W pracy przeanalizowano wpływ dodatku niklu w powłoce stopowej c...
STRESZCZENIE
J Styczyński, K Czyżewski,
Analiza epidemiologiczna zakażeń gronkowcowych w...
Wstęp. Gronkowce są jednym z najczęstszych patogenów wpływających na powikłania u pacjentów poddawanych chemioterapii. Cel pracy. Ocena występowania zakażeń gronkowcowych u pacjentów onkologicznych leczonych w oddziałach hematoonkologii...
STRESZCZENIE
M Halabis, M Dziedzic,
Omentin - a new adipokine with many roles to play[...
DOI: 10.1515/cipms-2015-0067 Adipose tissue is at a point of high interest in medical research, not only as an energy depot, but also because it secretes nearly more than 600 cytokines. These are termed‚ adipokines’. Human adipokines are involve...
STRESZCZENIE