Anafilaksja – rozpoznawanie i leczenie w praktyce lekarskiej

Patrycja Lachowska 1, Anna Grzywa-Celińska 2, Andrzej Prystupa 1, Michał Kotowski 3, Rafał Celiński 4
1 - Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2 - Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
3 - Katedra i Klinika Otolaryngologii Dziecięcej, Foniatrii i Audiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
4 - Oddział Kardiologii, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Lublinie
MONZ
2013; 19 (2): 99-102
ICID: 1059141
Article type: Review article
 
 
Anafilaksja jest niespodziewaną i potencjalnie śmiertelną reakcją nadwrażliwości typu natychmiastowego, w której patomechanizmie odgrywają rolę przeciwciała klasy IgE. Chociaż potencjalnie może ją wyzwolić każda substancja, najczęstszymi przyczynami anafilaksji zależnej od IgE są leki, pokarmy, jad owadów, lateks oraz szczepionki. Objawy anafilaksji różnią się znacznie pod względem początku, charakteru i przebiegu. Pierwsze objawy anafilaksji pojawiają się zwykle po upływie kilku do kilkudziesięciu minut od zadziałania bodźca wyzwalającego. W przypadku reakcji anafilaktycznych na spożyty pokarm anafilaksja może pojawić się nawet do kilku godzin od posiłku. Objawy anafilaksji rozwijają się gwałtownie, a szczyt ich nasilenia obserwuje się zwykle do 30 minut od pojawienia się pierwszych symptomów . Objawy anafilaksji mogą być łagodne, umiarkowane lub ciężkie, a przebieg reakcje anafilaktycznej może mieć charakter jedno- lub dwufazowy. U większości pacjentów pierwsze objawy reakcji anafilaktycznej dotyczą skóry i błon śluzowych. Najczęściej obserwuje się uogólniony rumień, świąd skóry, pokrzywkę lub obrzęk, które mogą być poprzedzone mrowieniem dłoni i stóp oraz narządów płciowych. Jakkolwiek anafilaksja może przebiegać bez objawów skórnych lub jedynie z objawami zapaści sercowo-naczyniowej. Podstawowym postępowaniem jest zapobieganie kolejnym epizodom anafilaktycznym poprzez unikanie szkodliwych antygenów. Anafilaksja może zagrażać życiu pacjenta. Podstawą terapii jest adrenalina. Dodatkowo powszechnie stosuje się H1- i H2-blokery oraz kortykosteroidy, chociaż nie są one skuteczne w początkowej fazie leczenia.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     leczenie anfilaksji [0 powiązanych rekordów]
     wstrząs anafilaktyczny [3 powiązanych rekordów] 

Related articles

K Schab, A Prystupa,
Severe gynaecomastia associated with spironolacton...
Gynaecomastia is uni- or bilateral breast enlargement in males associated with benign hyperplasia of the glandular, fibrous and adipose tissue resulting from oestrogen-androgen imbalance. Asymptomatic gynaecomastia is a common finding in healthy male...
STRESZCZENIE
M Wieczorski, A Prystupa,
Endoscopic removal of ingested foreign bodies – ...
Introduction and Objective. The study describes the clinical characteristics of two patients who underwent endoscopic removal of a foreign body from the GI tract. Thea in was comparative analysis of endoscopy and other methods of treatment. ...
STRESZCZENIE
A Witczak, A Prystupa,
Cardiohepatic interactions – cirrhotic cardiomyo...
Interactions between the heart and the liver have been under investigation for many years. Cirrhotic cardiomyopathy characterized by hyperdynamic and hyporeactive circulation has been described in patients with advanced liver disease. Liver disease d...
STRESZCZENIE