Optymizm a zdrowie

Karolina Potempa 1
1 - Katedra i Klinika Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Oddział Psychiatryczny Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej
MONZ
2013; 19 (2): 130-134
ICID: 1059139
Article type: Review article
 
 
Wprowadzenie i cel pracy: W artykule omówiono najbardziej rozpowszechnione koncepcje optymizmu oraz współczesne definicje zdrowia. Różnorodność podejść oraz niesłabnące zainteresowanie problematyką optymizmu pokazują, że pomimo wielu lat badań nadal trudno zdefiniować optymizm. Jednak bez względu na przyjętą definicję czy zastosowane narzędzie, większość badań dotyczących optymizmu doprowadziła do tych samych wniosków. Celem pracy jest wyjaśnienie związku optymizmu ze zdrowiem.
Skrócony opis stanu wiedzy: Optymizm wpływa na wiele dziedzin życia, jednak najważniejszą z nich jest zdrowie fizyczne, jak i psychiczne. Jako jeden z zasobów osobistych sprzyja skutecznemu radzeniu sobie ze stresem. Optymiści częściej stosują metody profilaktyczne oraz biorą leki w przypadku choroby. Przeżywają więcej pozytywnych emocji oraz doświadczają więcej pozytywnych wydarzeń. Częściej starają się o wsparcie innych osób w trudnej sytuacji. Optymizm sprzyja także otwartości na zmiany, a więc wzmacnia umiejętności adaptacyjne. Ponadto wzmacnia układ odpornościowy i wpływa na subiektywną ocenę zdrowia.
Podsumowanie: Liczne badania wykazały pozytywny wpływ optymizmu na dobrostan psychofizyczny. Być może wprowadzanie treningów ukierunkowanych na wzmacnianie optymistycznego sposobu myślenia przyczyniłoby się do zwiększenia efektywności profilaktyki zdrowotnej.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     właściwości prozdrowotne [6 powiązanych rekordów]
     zdrowie [95 powiązanych rekordów]
     optymizm [5 powiązanych rekordów] 

Related articles

D Szymczyk, M Grela,
Wiarygodność Internetu jako źródła informacji...
Wprowadzenie. Szybki rozwój Internetu, a także możliwość umieszczania w nim dowolnych treści powoduje ciągły przyrost informacji. Stan taki wiąże się z trudnością w odnajdywaniu wiarygodnych i sprawdzonych treści. Konieczn...
STRESZCZENIE
I Oskędra, E Broszkiewicz,
The use of dietary supplements by the elderly...
Introduction. Life expectancy has expanded – both due to lifestyle changes and medical achievements. Constant health care is required in every aspect in order to maintain its high quality. Aim. Assessing of elderly persons’ interest in the use o...
STRESZCZENIE
 Sygit, K Bernat,
Zagrożenia zdrowia dzieci i młodzieży w wieku s...
Wstęp. Aktywność fizyczna i spędzanie czasu wolnego w połączeniu ze zdrowym odżywianiem jest jednym z podstawowych elementów zdrowego stylu życia. Cel pracy. Celem niniejszych badań była ocena występowania nadwagi i oty...
STRESZCZENIE