Różyca ludzi w województwie lubelskim w latach 2005–2008 na tle jej sytuacji epidemiologicznej w Polsce. Próba analizy

Józef Piotr Knap 1
1 - Zakład Epidemiologii, Instytut Nauk Społecznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny
MONZ
2013; 19 (2): 153-157
ICID: 1059138
Article type: Original article
 
 
Wprowadzenie: Różyca ludzi (A26 wg ICD-10) – zakażenie bakteryjne włoskowcem różycy, Erysipelothrix rhusiopathiae – jest jedną z najczęstszych zoonoz w Polsce. Zainteresowanie medycyny ludzkiej, jest jednak marginalne, a doniesienia kliniczne wręcz sporadyczne.
Materiał i metody oraz wyniki. Przedstawiono epidemiologiczną i kliniczną analizę 34 zachorowań ludzi na tę chorobę w województwie lubelskim w latach 2005–2008 (zapadalność od 0,23 do 0,55/100 tysięcy mieszkańców) na tle jej sytuacji epidemiologicznej w kraju w tym okresie (400 zachorowań, zapadalność 0,23–0,33/100 tysięcy). Obowiązek zgłaszania i rejestracji różycy ludzi w Polsce w latach 1966–2008 był unikalny w skali świata. Uzyskane wyniki wskazują na znaczne niedoszacowanie przypadków różycy, przynajmniej na terenie województwa lubelskiego, oraz na ścisły związek z ekspozycją zawodową. Choroba pozostaje nadal w Polsce ważnym czynnikiem ryzyka zawodowego.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Analiza epidemiologiczno-kliniczna przypadków [0 powiązanych rekordów]
     województwo lubelskie [2 powiązanych rekordów]
     Sytuacja epidemiologiczna w Polsce [0 powiązanych rekordów]
     Różyca ludzi [0 powiązanych rekordów] 

Related articles

J Knap, M Targowski,
 Pappataci (sandfly fever) – a little known...
 Pappataci (sandfly fever) is a viral (RNA Phlebovirus) vector-borne zoonosis transmitted to men by small Phlebotomus mosquitous. This disease fulfill the international criteria of “emerging disease”. Despite of that, pappataci fever is a...
STRESZCZENIE
P Balbierz, M Knap,
Stała szybkości przyrostu nitryfikantów jako kl...
Proces nitryfikacji jest kluczowym procesem zarówno z uwagi na projektowanie, jak i eksploatację oczyszczalni ścieków komunalnych. W pracy omówiono znaczenie procesu nitryfikacji w układach biologicznego oczyszczania ścieków komunalnych oraz ...
STRESZCZENIE
J Dutkiewicz, A Wójcik-Fatla,
Ocena narażenia populacji wiejskiej Lubelszczyzny...
Wprowadzenie. Leptospiroza, wywoływana przez krętki z rodzaju Leptospira, jest uważana za najbardziej rozprzestrzenioną chorobę odzwierzęcą na świecie. Zapadalność może być zwiększona przez klęski żywiołowe takie jak powodzie i...
STRESZCZENIE