Wpływ aktywności fizycznej na poziom otłuszczenia młodych kobiet

Aleksandra Stachoń 1, Jadwiga Pietraszewska 1, Anna Burdukiewicz 1, Justyna Andrzejewska 1
1 - Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
MONZ
2013; 19 (2): 188-192
ICID: 1059136
Article type: Original article
 
 
Wstęp. Aktywność fizyczna, zdrowie oraz jakość życia są ze sobą integralnie powiązane. Systematyczna aktywność fizyczna nie tylko zapobiega, ale także może hamować proces rozwoju wielu chorób cywilizacyjnych w tym bólów kręgosłupa. Dane epidemiologiczne wskazują, że bóle kręgosłupa są poważnym problemem w grupie młodzieży, a nawet dzieci.
Cel. Określenie częstości występowania bólu kręgosłupa oraz próba przedstawienia sposobu spędzania czasu wolnego uczniów szkół powiatu bialskiego, odczuwających ból kręgosłupa i nieodczuwających bólu.
Materiał i metoda. Badaniem objęto grupę 515 uczniów (256 dziewcząt i 259 chłopców) w wieku 10–13 lat, uczęszczających do szkół podstawowych powiatu bialskiego. Jako narzędzie badawcze zastosowano autorski kwestionariusz ankiety. Do analizy zebranych wyników badań wykorzystano nieparametryczny test oparty na funkcji Chi-kwadrat. Jako poziom istotności różnic przyjęto wartość p<0,05.
Wyniki. Dolegliwości bólowe kręgosłupa o różnej częstotliwości zgłosiło 203 (39,4%) badanych. Ból kręgosłupa, który odczuwali respondenci, zlokalizowany był najczęściej w odcinku lędźwiowym, co zgłosiło blisko 63% uczniów i uczennic. Preferowane formy spędzania czasu wolnego przez uczennice i uczniów odczuwających dolegliwości bólowe kręgosłupa to oglądanie telewizji i słuchanie muzyki. Ćwiczenia fizyczne, jako główną formę spędzania czasu wolnego, wskazało ponad 80% chłopców i dziewcząt, którzy nie zgłaszają bólu kręgosłupa.
Wnioski. W badanej grupie dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich stwierdzono częste (39,4%) występowanie bólów kręgosłupa. Ból zlokalizowany był głównie w odcinku lędźwiowym kręgosłupa. Dzieci i młodzież nieodczuwająca bólu kręgosłupa preferuje aktywne formy spędzania wolnego czasu, w odróżnieniu od badanych odczuwających ból, którzy preferują pasywne formy wypoczynku.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     WHR [13 powiązanych rekordów]
     BMI [228 powiązanych rekordów]
     masa ciała szczupłego [0 powiązanych rekordów]
     masa tłuszczu [0 powiązanych rekordów] 

Related articles

M Składanowski, P Jarosz,
Variations of Peak Expiratory Flow Rate associated...
Introduction. Peak Expiratory Flow Rate (PEFR) was first described by Hadorn as a measure of the lung function. The definition of PEFR established by the European Respiratory Society defines it as the maximal flow achieved during the phase of ...
STRESZCZENIE
 Abdelsalam, W  Ibrahim,
Relationship between TSH, T4, T3 and Prolactin in ...
Objectives: to examine the role of PCOS in alteration of TSH, T4, T3 and prolactin as well as correlating the outcome to obesity. Methods: One Hundred female patients with PCOS based on Rotterdam 2003 criteria. Together with fifty healthy voluntee...
STRESZCZENIE
A Sohani, S Chincholikar,
 Obesity Related Indices for Screening of Obe...
 Background: Obesity is a fast growing problem in the developing countries like India and is now known to be associated with increased health risk. Realizing the fact that the obesity in adolescent age group does not receive the deserved attenti...
STRESZCZENIE