Częstość występowania bólu kręgosłupa a sposób spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży

Agnieszka Kędra 1, Dariusz Czaprowski 2
1 - Zakład Korektywy i Kompensacji, Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
2 - Wydział Fizjoterapii, Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego, Olsztyn
MONZ
2013; 19 (2): 183-187
ICID: 1059135
Article type: Original article
 
 
Wstęp. Aktywność fizyczna, zdrowie oraz jakość życia są ze sobą integralnie powiązane. Systematyczna aktywność fizyczna nie tylko zapobiega, ale także może hamować proces rozwoju wielu chorób cywilizacyjnych w tym bólów kręgosłupa. Dane epidemiologiczne wskazują, że bóle kręgosłupa są poważnym problemem w grupie młodzieży, a nawet dzieci.
Cel. Określenie częstości występowania bólu kręgosłupa oraz próba przedstawienia sposobu spędzania czasu wolnego uczniów szkół powiatu bialskiego, odczuwających ból kręgosłupa i nieodczuwających bólu.
Materiał i metoda. Badaniem objęto grupę 515 uczniów (256 dziewcząt i 259 chłopców) w wieku 10–13 lat, uczęszczających do szkół podstawowych powiatu bialskiego. Jako narzędzie badawcze zastosowano autorski kwestionariusz ankiety. Do analizy zebranych wyników badań wykorzystano nieparametryczny test oparty na funkcji Chi-kwadrat. Jako poziom istotności różnic przyjęto wartość p<0,05.
Wyniki. Dolegliwości bólowe kręgosłupa o różnej częstotliwości zgłosiło 203 (39,4%) badanych. Ból kręgosłupa, który odczuwali respondenci, zlokalizowany był najczęściej w odcinku lędźwiowym, co zgłosiło blisko 63% uczniów i uczennic. Preferowane formy spędzania czasu wolnego przez uczennice i uczniów odczuwających dolegliwości bólowe kręgosłupa to oglądanie telewizji i słuchanie muzyki. Ćwiczenia fizyczne, jako główną formę spędzania czasu wolnego, wskazało ponad 80% chłopców i dziewcząt, którzy nie zgłaszają bólu kręgosłupa.
Wnioski. W badanej grupie dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich stwierdzono częste (39,4%) występowanie bólów kręgosłupa. Ból zlokalizowany był głównie w odcinku lędźwiowym kręgosłupa. Dzieci i młodzież nieodczuwająca bólu kręgosłupa preferuje aktywne formy spędzania wolnego czasu, w odróżnieniu od badanych odczuwających ból, którzy preferują pasywne formy wypoczynku.

  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     dzieci [797 powiązanych rekordów]
     ból kręgosłupa [7 powiązanych rekordów] 

Related articles

J Styczyński, K Czyżewski,
Analiza epidemiologiczna zakażeń gronkowcowych w...
Wstęp. Gronkowce są jednym z najczęstszych patogenów wpływających na powikłania u pacjentów poddawanych chemioterapii. Cel pracy. Ocena występowania zakażeń gronkowcowych u pacjentów onkologicznych leczonych w oddziałach hematoonkologii...
STRESZCZENIE
U Turyna, S Zaremba,
„Breasting” father. Father's influence on the ...
ObjectivesThe authors describe the phenomenon of "breasting” father, which they recorded among small children families whose parents report to the Centre of Psychotherapy because of complications in eating. These complications include: gastrointest...
STRESZCZENIE
K Sokołowska,
Ogólnodostępne formy tańca i programy taneczne ...
Amatorski ruch taneczny staje się coraz bardziej popularną aktywnością wśród dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Brak systematyzacji nauczania tańca przyczynia się do nieodpowiedniego doboru poszczególnych form do potrzeb i możliwości uczestni...
STRESZCZENIE