Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży wiejskiej zagrożonych wystąpieniem w przyszłości zaburzeń sercowo-naczyniowych

Helena Popławska 1, Agnieszka Dmitruk 1, Wojciech Hołub 1
1 - Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
MONZ
2013; 19 (2): 177-182
ICID: 1059134
Article type: Original article
 
 
Wprowadzenie: Otyłość występująca w dzieciństwie lub w wieku młodzieńczym wywołuje niepożądane konsekwencje zdrowotne w wieku dorosłym, w tym wiele zaburzeń sercowo-naczyniowych.
Cel pracy: Celem pracy była ocena aktywności fizycznej dzieci i młodzieży wiejskiej w grupach wydzielonych na podstawie obwodu talii.
Materiał badań: Badaniami objęto dzieci i młodzież w wieku 10–19 lat uczęszczających do wiejskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu bialskiego. Przebadano 1291 uczniów, w tym 660 chłopców i 631 dziewcząt.
Metody: W pracy zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, wykorzystując autorską ankietę, dzięki której uzyskano dane dotyczące aktywności fizycznej. Badanym zmierzono również obwód talii, który umożliwił podział na grupy (grupa I niezagrożona wystąpieniem w przyszłości zaburzeń sercowo-naczyniowych, grupa II – zagrożona) na podstawie wartości progowych ustalonych przez Katzmarzyka i wsp. 1
Wyniki: Chłopcy i dziewczęta z grupy zagrożonej wystąpieniem w przyszłości zaburzeń sercowo-naczyniowych wykazywali mniejsze zainteresowanie udziałem w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych i mniej czasu przeznaczali na te zajęcia. Wystąpiło zróżnicowanie w wybieranych formach aktywności fizycznej pomiędzy grupą I i II. Mniejszy odsetek chłopców z grupy II preferował grę w piłkę, bieganie i pływanie; natomiast wśród dziewcząt bieganie, jazdę na rolkach i grę w piłkę. Nie wykazano różnic w uczestnictwie w lekcjach wychowania fizycznego pomiędzy wydzielonymi grupami.
Wniosek: Przyjęcie obwodu talii jako kryterium podziału badanych na grupy zagrożoną i niezagrożoną wystąpieniem w przyszłości zaburzeń sercowo-naczyniowych umożliwiło wykazanie różnic w aktywności fizycznej badanych chłopców i dziewcząt.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     zaburzenia sercowo-naczyniowe [1 powiązanych rekordów]
     obwód talii [0 powiązanych rekordów] 

Related articles

A Chęsy, G Chęsy,
Flexibility evaluation in women aged 50-80 years i...
Aim. Aging has been widely observed to be one of the paramount obstacles in social activity routines. Aging-related impairments and their dramatically advancing consequences should draw our attention in order to improve the effective functioning of o...
STRESZCZENIE
M Popławska, U Mikołajczyk,
Nowy sektor pracowniczy - przegląd danych o nanop...
Nanotechnologia to obecnie jedna z najprężniej rozwijających się dziedzin nauki, dotycząca projektowania, wytwarzania i wykorzystania nanomateriałów. Przez pojęcie ‘nanomateriał’ rozumie się produkt zbudowany ze struktur o wymiarach nan...
STRESZCZENIE
J Sowizdraniuk, M Popławska,
Dysponowanie zespołami ratownictwa medycznego wez...
Wprowadzenie i cel pracy. Akty prawne dedykowane dyspozytorom medycznym nie precyzują rodzaju wezwań, do których powinni zadysponować określony typ zespołów ratownictwa medycznego (podstawowy zespół ratownictwa medycznego – ZRM P; s...
STRESZCZENIE