Zmniejszenie natężenia bólu i odczynów spowodowanych szczepieniem ochronnym u małych dzieci

Anna Ławnik 1, Zofia Kubińska 1, Agnieszka Gralikowska 2
1 - Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
2 - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Vena”, Biała Podlaska
MONZ
2013; 19 (2): 158-161
ICID: 1059131
Article type: Review article
 
 
Szczepienia ochronne są planowym działaniem zabezpieczającym dzieci przed ciężkimi chorobami, niestety pomimo tego, że są ogromnym dobrodziejstwem, dostarczają im również doznań bólowych. Z tego względu celem pracy jest przedstawienie dostępnych metod łagodzenia bólu powodowanego szczepieniem ochronnym, a także zmniejszanie częstości występowania niepożądanych odczynów poszczepiennych. W pierwszych dwóch latach życia dziecko otrzymuje ponad dziesięć iniekcji związanych ze szczepieniami ochronnymi. W pierwszym półroczu życia dziecka szczepienia wykonywane są cyklicznie w odstępach czterech, sześciu tygodni. Dolegliwości bólowe związane z zabiegiem szczepienia można zmniejszyć poprzez dostarczenie w trakcie zabiegu bodźców sprawiających dziecku przyjemność np. głaskanie. Stwierdzono również, iż podanie małemu dziecku niewielkiej ilości stężonej glukozy ma działanie przeciwbólowe, można także, po zasięgnięciu konsultacji pielęgniarki lub lekarza, skorzystać z bezpiecznych środków przeciwbólowych. Rodzice muszą pamiętać, że dzieci są bardzo czułe na reakcje emocjonalne rodziców i ich niepokój może nasilić nieprzyjemne doznania dziecka. Dlatego bardzo ważne jest opanowanie i spokój rodziców, który zależy w dużej mierze od świadomości i wiedzy jak można dziecku pomóc. Reakcje poszczepienne mogą być miejscowe i ogólne. W miejscu wkłucia jako reakcja na wprowadzony antygen, może pojawić się obrzęk i zaczerwienienie oraz nadmierne ocieplenie tej okolicy jako odczyn zapalny nie infekcyjny, który dostarcza dziecku bólu miejscowego. Zaleca się wówczas zastosowanie okładów na zmienione miejsce.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     szczepienia ochronne [13 powiązanych rekordów] 

Related articles

A Orzeł-Nowak, N Bińkiewicz-Śmiałek,
Postawy rodziców dzieci w wieku przedszkolnym wob...
...
STRESZCZENIE
K Faleńczyk, M Piekarska,
Czynniki wpływające na postawy rodziców wobec s...
Wstęp. Szczepienia ochronne są najskuteczniejszą metodą zwalczania chorób zakaźnych. Ich realizacja staje się obecnie ogromnym wyzwaniem, gdyż wielu rodziców rezygnuje ze szczepienia swoich dzieci. Zagrożeniem są nasilające się w ostatni...
STRESZCZENIE
M Pieszka, W Waksmańska,
Wiedza rodziców dzieci do drugiego roku życia na...
Wprowadzenie. Odporność organizmu stanowi podstawowy mechanizm umożliwiający funkcjonowanie w środowisku naturalnym. Wraz ze wzrostem liczby osób uodpornionych w danej populacji istnieje zmniejszone ryzyko zachorowania osoby nieuodpornio...
STRESZCZENIE