Regulacja hormonalna łaknienia

Emilia Korek 1, Hanna Krauss 1, Jacek Piątek 1, Zuzanna Chęcińska 1
1 - Katedra i Zakład Fizjologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
MONZ
2013; 19 (2): 211-217
ICID: 1059128
Article type: Review article
 
 
Wprowadzenie i cel pracy: Neurohormonalna regulacja łaknienia odgrywa kluczową rolę w utrzymywaniu homeostazy energetycznej organizmu. Celem prezentowanej pracy jest przedstawienie wybranych regulatorów łaknienia. Należą do nich między innymi: wydzielane przez adipocyty – leptyna, rezystyna i wisfatyna, hormony przewodu pokarmowego, takie jak pobudzająca apetyt grelina i hamujące spożycie pokarmu cholecystokinina, peptyd glukagonopodobny-1, oksynto-modulina, peptyd PYY3–36, a także neuropeptydy zwiększające łaknienie, takie jak oreksyna A i B.
Skrócony opis stanu wiedzy: Łaknienie oraz sytość to dwa podstawowe odczucia odpowiedzialne za przeciwstawne zachowania żywieniowe. Za koordynację zachowań w zakresie przyjmowania pokarmu bądź hamowania dalszego spożycia odpowiedzialny jest ośrodkowy układ nerwowy (OUN), a dokładnie podwzgórze, w którym zlokalizowane są ośrodki głodu oraz sytości. W tej części ośrodkowego układu nerwowego odbywa się integracja neuronalnych i humoralnych sygnałów regulujących łaknienie. Zmiany w wydzielaniu omawianych hormonów mogą wpływać na nieprawidłowe zachowania żywieniowe i przyczyniać się do zaburzeń w stanie odżywienia.
Podsumowanie: W artykule przedstawiono aktualny stan wiedzy z zakresu neurohormonalnej regulacji przyjmowania pokarmu. Poznanie fizjologicznych mechanizmów odpowiedzialnych za utrzymywanie homeostazy energetycznej organizmu daje możliwość lepszego zrozumienia patofizjologii otyłości, a wykorzystanie znajomości licznych interakcji pomiędzy nerwowymi i hormonalnymi szlakami regulującymi łaknienie może w przyszłości posłużyć skutecznemu leczeniu tego schorzenia.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     enterohormony [0 powiązanych rekordów]
     adipokiny [11 powiązanych rekordów]
     homeostaza energetyczna [1 powiązanych rekordów] 

Related articles

E Korek, H Krauss,
Novel adipokines: their potential role in the path...
Since identification in 1994 of leptin, a hormone produced by adipocytes, adipose tissue has become the subject of intensive research. These studies contributed to the discovery that adipocytes have the ability to synthesize and secrete biologically ...
STRESZCZENIE
M Stojek,
The role of chemerin in human disease...
Adipose tissue is not merely a storage depot of triacylglycerols but also a major endocrine organ. Its cells, including adipocytes, synthesize and secrete a range of biologically active molecules termed adipokines. Adipokines that display the propert...
STRESZCZENIE
M Góralska, M Majewska-Szczepanik,
Immunological mechanisms involved in obesity and t...
In the past 50 years, the occurrence of human obesity has risen dramatically across the globe. The WHO reported that at least 1.9 billion (1.9 × 109) adults are overweight and 600 million are obese, and the numbers are expected to rise dramatically ...
STRESZCZENIE