Pracodawcy a ochrona zdrowia pracujących – analiza systemów motywacyjnych wspierających pracodawców w Polsce i krajach UE

Izabela Rydlewska – Liszkowska 1
1 - Pracownia Ekonomiki Zdrowia w Katedrze Polityki Ochrony Zdrowia, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
MONZ
2013; 19 (2): 142-146
ICID: 1059125
Article type: Review article
 
 
Wprowadzenie i cel pracy. Choroby zawodowe i wypadki przy pracy powodują koszty dla gospodarki Unii Europejskiej. Pracodawcy ponoszą koszty związane z wypłatą świadczeń chorobowych, zatrudnianiem pracowników zastępujących poszkodowanych oraz ze spadkiem produktywności. Jednym z kierunków działań zaradczych w tym zakresie jest wprowadzanie systemów motywacyjnych zachęcających pracodawców do podejmowania programów zapobiegawczych.
Celem artykułu jest wskazanie kierunków doskonalenia metod oddziaływania na pracodawców, wzmacniających ich rolę w ochronie zdrowia w Polsce, w oparciu o wyniki analizy rozwiązań motywacyjnych w krajach UE. Uwaga zostanie skupiona na bodźcach ekonomicznych. Analizę oparto o przegląd aktualnych rozwiązań w UE oraz wyniki projektów badawczych.
Opis stanu wiedzy. W skali Unii Europejskiej społeczne koszty chorób zawodowych i wypadków przy pracy stanowią około 4% PKB rocznie. W oddziaływaniu na zachowania pracodawców znaczącą rolę odgrywają nie tylko rozwiązania legislacyjne, ale jako istotne postrzegane są systemy motywacyjne wbudowane w systemy ubezpieczeniowe. Daje to możliwość różnicowania składek ubezpieczeniowych, ale również przyznawania grantów dla pracodawców. Szczególną rolę przypisuje się analizom opłacalności inwestycji w zdrowie, których wyniki służą jako podstawa informacyjna w podejmowaniu decyzji na poziomie przedsiębiorstwa.
Podsumowanie. Analiza europejskich rozwiązań w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa pracowników może posłużyć jako punkt wyjścia wprowadzenia w Polsce zmian systemu motywacyjnego ukierunkowanego na pracodawców, którego podstawą powinny być nie tylko rozwiązania dostarczane przez instytucje ubezpieczeniowe, ale także popularyzacja dobrej praktyki i edukacja.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     ekonomika i organizacje opieki zdrowotnej [0 powiązanych rekordów]
     zarządzanie zdrowiem [1 powiązanych rekordów]
     miejsce pracy [5 powiązanych rekordów]
     zdrowie pracowników [1 powiązanych rekordów] 

Related articles

D Kunecka,
Poziom satysfakcji i zadowolenia z pracy pielęgni...
Ludzie w pracy spędzają przeciętnie prawie 2 tys. godzin w roku. Stąd tak ważne jest, aby wykonywana praca była satysfakcjonująca. W przypadku pielęgniarek/-rzy problematyka satysfakcji i zadowolenia z pracy rozpatrywana w odniesieniu do moty...
STRESZCZENIE
E Łastowiecka-Moras, J Bugajska,
Diabetyk w pracy – realne zagrożenia i mity zwi...
Cukrzyca jest chorobą metaboliczną o złożonej i różnorakiej etiologii, która charakteryzuje się stanem przewlekłego, podwyższonego poziomu glukozy we krwi. Typ 2 cukrzycy stanowi około 90% wszystkich przypadków tej choroby. Cukrzyca jest ...
STRESZCZENIE
D Kilańska, B Gorzkowicz,
Evaluation of chosen determinants of the positive ...
Background: At many Polish hospitals, insufficient attention is given to positive work environment. In many cases nurses, similarly to the representatives of other professional groups, are not provided with facilities or tools to perform their profes...
STRESZCZENIE