Analiza czynników określających poziom wydolności samoobsługowej pacjentów oddziału neurologii

Agnieszka Bartoszek 1, Ewelina Siemko 2, Hanna Kachaniuk 1, Katarzyna Kocka 1, Andrzej Stanisławek 1
1 - Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2 - Beskidzkie Centrum Medyczne Spółka z. o. o. w Bielsku-Białej
MONZ
2013; 19 (2): 147-152
ICID: 1059124
Article type: Original article
 
 
Wprowadzenie. Choroby neurologiczne są jedną z przyczyn obniżających wydolność samoobsługową, powodując trudności w wykonywaniu podstawowych czynności życia codziennego.
Cel pracy. Analiza czynników zdrowotnych i socjalno-demograficznych wpływających na wydolność samoobsługową pacjentów oddziału neurologii.
Materiał i metoda. Badania przeprowadzono w SPSK w Lublinie, w grupie 115 chorych oddziału neurologii. Wydolność funkcjonalną określono za pomocą skali wydolności samoobsługowej, wpływ czynników zdrowotnych i socjalno-demograficznych za pomocą kwestionariusza ankiety.
Wyniki. Ponad połowa chorych (58%) to osoby o pełnej wydolności samoobsługowej. Pacjenci po udarze mózgu mieli niższy poziom wydolności samoobsługowej niż osoby przyjęte z innych przyczyn. Choroby układu krążenia, metaboliczne, układu oddechowego, pokarmowego i narządu ruchu istotnie wpływają na poziom sprawności funkcjonalnej, podobnie większość zaburzeń wyższych czynności nerwowych. Wraz z wiekiem obniża się wydolność funkcjonalna. Osoby utrzymujące się z emerytury posiadają niższy poziom wydolności niż badani utrzymujący się z innych źródeł. Wraz z pogorszeniem się warunków mieszkaniowych spada poziom wydolności samoobsługowej. Osoby z niższym wykształceniem mają niższy poziom wydolności niż badani posiadający wykształcenie średnie/wyższe.
Wnioski: Wydolność samoobsługowa badanych zależy od przyczyny przyjęcia do szpitala, chorób współistniejących, zaburzeń wyższych czynności nerwowych oraz wieku, wykształcenia, źródła utrzymania i warunków mieszkaniowych. Największą grupę stanowiły osoby z pełnym poziomem sprawności.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     pacjent neurologiczny [0 powiązanych rekordów]
     czynniki społeczno- demograficzne [0 powiązanych rekordów]
     wydolność samoobsługowa [0 powiązanych rekordów] 

Related articles

R Domżał-Drzewicka, A Saracen,
Retrospective study of injury rates among childre...
Introduction and objective. In Poland and worldwide, injury rates, as well as accident rates among children and adolescents still remain a social, health and economic problem, despite an attempt to inhibit the growing tendency of this phenomen...
STRESZCZENIE
A Kowalczyk, E Kozłowska,
Sposoby zwiększania poziomu aktywności fizycznej...
W artykule zaprezentowano wyniki badań ankietowych w wybranej grupie pracowników biurowych 111 instytucji, głównie samorządowych, z terenu województwa lubelskiego. Celem podjęcia badań było określenie sytuacji mogących zachęcić pracownik...
STRESZCZENIE
Z Szadowska, M Charzyńska-Gula,
Motives for the choice of not undergoing breast r...
Introduction and objective. Currently, most women with less advanced breast cancer are offered operations with breast conserving treatment; however, if it is necessary to completely remove the breast, the patients may benefit from free breast ...
STRESZCZENIE