Medyczne, etyczne, prawne i społeczne aspekty badań prenatalnych w Polsce

Patrycja Frączek 1, Magdalena Jabłońska 1, Jakub Pawlikowski 1
1 - Zakład Etyki i Filozofii Człowieka, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
MONZ
2013; 19 (2): 103-109
ICID: 1059122
Article type: Review article
 
 
Wprowadzenie i cel: Celem artykułu jest przedstawienie aktualnego stanu wiedzy na temat diagnostyki prenatalnej oraz możliwości terapii prenatalnej, a także analiza aspektów etycznych, prawnych i społecznych związanych z diagnostyką prenatalną. Analiza oparta jest o przegląd piśmiennictwa oraz wyników badań opinii społecznej związanych z poruszaną tematyką. W chwili obecnej rosną możliwości terapii przedurodzeniowej, na którą składa się farmakoterapia bezpośrednia i pośrednia oraz chirurgia prenatalna, ale równocześnie zwiększa się liczba aborcji związanych ze stwierdzeniem wad płodu (obecnie stanowią one 95% przypadków aborcji wykonanych zgodnie z prawem polskim). W ocenie etycznej badań prenatalnych dużą rolę odgrywała dawniej kwestia bezpieczeństwa kobiety ciężarnej, obecnie jednak najistotniejszym zagadnieniem etycznym jest kwestia celu, w jakim są one podejmowane (ponieważ ryzyko powikłań zdrowotnych jest już minimalne) oraz okoliczności związanych z ryzykiem dla zdrowia matki i płodu. Z jednej strony rodzice mają prawo do pełnej informacji na temat rozwijającego się dziecka, co wiąże się także z wiedzą dotyczącą chorób dziecka i możliwości jego leczenia w okresie prenatalnym. Z drugiej strony lekarz moralnie zobligowany jest również do respektowania praw dziecka, w tym jego podstawowego prawa do życia, co w obecnej sytuacji prawnej staje się poważnym dylematem moralnym i paradoksem prawnym.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     aborcja [6 powiązanych rekordów]
     terapia płodu [2 powiązanych rekordów]
     diagnostyka prenatalna [55 powiązanych rekordów]
     aspekty etyczne [0 powiązanych rekordów]
     opinia społeczna [2 powiązanych rekordów] 

Related articles

M Gacek,  Frączek,
LOCUS OF CONTROL AND DIETARY HABITS AMONG JUNIOR F...
Background. The aim of this study was to analyze the frequency of food product consumption depending on the locus of control (LOC) in football players. Material and methods. The study included a group of 303 older juniors (17-19 years ...
STRESZCZENIE
J Jabłońska,
Typologia wielkoskalowych wewnętrznych przestrzen...
Duże przestrzenie hotelowe to najczęściej strefy powiązane z otoczeniem, miastem, dostępne dla wszystkich użytkowników i stanowiące wizytówkę danej jednostki. Oprócz rozwiązań przestrzennych, estetycznych, plastycznych ich pozytywny odbi...
STRESZCZENIE
W Guenter, J Jabłońska,
Neuroimaging and genetic correlates of cognitive d...
Cognitive impairment occurs in 40–70% of patients with multiple sclerosis (MS). It is observed even at the early stage of disease, including clinically isolated syndrome (CIS). Cognitive dysfunction develops irrespectively of the physical disabilit...
STRESZCZENIE