Pseudotętniak gałęzi tętnicy nerkowej jako powikłanie heminefrektomii lewostronnej w leczeniu kamicy odlewowej u 3-letniego chłopca – opis przypadku

Paweł Nachulewicz 1, Igor Lewandowski 1, Przemysław Sikora 2, Agnieszka Brodzisz 3, Paweł Szlązak 2, Paweł Osemlak 1, Anita Kalińska-Lipert 1, Błażej Rogowski 1, Czesław Cielecki 1, Paweł Wieczorek 3
1 - Klinika Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2 - Klinika Nefrologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
3 - Zakład Radiologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
MONZ
2013; 19 (1): 86-88
ICID: 1049532
Article type: Case report
 
 
Wprowadzenie: Istotnymi czynnikami ryzyka rozwoju kamicy układu moczowego u dzieci są anatomiczne anomalie układu moczowego. Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne jest w takich przypadkach kompleksowe, wymagające niekiedy leczenia zabiegowego. Z wielu powodów jest ono trudniejsze niż u pacjentów dorosłych i niesie za sobą ryzyko powikłań.
Opis przypadku: Przedstawiamy przypadek 3-letniego chłopca ze zdwojeniem układu kielichowo-miedniczkowego nerki lewej oraz kamicą odlewową dolnego układu tej nerki. Z powodu braku funkcji dolnej części nerki lewej, pacjenta poddano zabiegowi heminefrektomii, po której doszło do powstania szybko powiększającego się pseudotętniaka segmentalnej tętnicy nerkowej. Było to powodem reoperacji zakończonej skutecznym usunięciem pseudotętniaka.
Wnioski: Przedstawione powikłanie ma charakter kazuistyczny i wskazuje na możliwe trudności w zabiegowym leczeniu kamicy układu moczowego u dzieci. Opisany przypadek przemawia równocześnie za potrzebą stworzenia specjalistycznych ośrodków, które byłyby w stanie objąć tę grupę pacjentów nowoczesną i kompleksową opieką urologiczno-nefrologiczną.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     pseudotętniak gałęzi tętnicy nerkowej [0 powiązanych rekordów]
     heminefrektomia [0 powiązanych rekordów]
     zdwojenie układu kielichowo-miedniczkowego nerki [0 powiązanych rekordów]
     dzieci [797 powiązanych rekordów]
     kamica moczowa [2 powiązanych rekordów] 

Related articles

I Wilk,
Masaż Shantala – charakterystyka i sposób wyko...
Masaż pozytywnie wpływa na organizm człowieka, niezależnie od wieku. Wspomaga pracę serca, układu oddechowego i odporność organizmu. W masażu poprzez dotyk stymulujemy receptory czucia powierzchownego zlokalizowane w skórze i dzięki temu m...
STRESZCZENIE
J Styczyński, K Siewiera,
Inwazyjne zakażenia grzybicze u dzieci i młodzie...
Wstęp. Pacjenci poddawani procedurze transplantacji komórek krwiotwórczych (HSCT) stanowią grupę, w której ryzyko inwazyjnych zakażeń grzybiczych (IFI) jest szczególnie wysokie. Zakażenia grzybicze są częstą przyczyną chorobowości i ś...
STRESZCZENIE
M Kaczor, M Skalski,
Prevalence and consequences of insomnia in pediatr...
Insomnia presents an increasing and significant health issue in paediatric population. As the problem had grown over past decade, it became recognised by the specialists dealing with children and adolescents. In a recent study American Academy of Chi...
STRESZCZENIE