Aktualny stan wiedzy na temat patogenezy, diagnostyki i leczenia przewlekłej choroby nerek

Maria Małgorzata Zajączkowska 1, Beata Bieniaś 1
1 - Klinika Nefrologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
MONZ
2013; 19 (1): 1-7
ICID: 1049531
Article type: Review article
 
 
Autorzy przedstawiają w skrócie znane oraz mniej znane i będące nadal przedmiotem zainteresowania badaczy doniesienia na temat bardzo złożonego patomechanizmu przewlekłej choroby nerek (PChN). Szczególną uwagę zwracają na najnowsze badania zmierzające do wczesnego rozpoznania PChN oraz wyjaśnienia, w jaki sposób zahamować postępujący charakter choroby, który wyraża się włóknieniem śródmiąższu i stwardnieniem kłębuszków z upośledzeniem czynności nerek aż do schyłkowej ich niewydolności, a także występowaniem wielu powikłań, w tym sercowo-naczyniowych. Skomplikowane mechanizmy decydujące o progresji zmian tłumaczą dotychczasowy brak skutecznego sposobu leczenia i uzasadniają dalsze próby jego poszukiwania.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     leczenie [653 powiązanych rekordów]
     diagnostyka [413 powiązanych rekordów]
     patogeneza [74 powiązanych rekordów] 

Related articles

Z Zwolska, E Augustynowicz-Kopeć,
Leprosy – one of the many forgotten tropical dis...
Leprosy or Hansen disease is caused by an infection of Mycobacterium leprae. The large number of undetected cases (2000-2012 years 4 mln people) remains a threat to the elimination of leprosy. Leprosy is an unheard in Poland and generally is consider...
STRESZCZENIE
M Vrana, J Moravek,
PHOTOVOLTAIC POWER PLANT INSPECTION AND DIAGNOSTIC...
This paper presents methods of photovoltaic panel inspection in the field. The aim is to verify value of on-site tests. The basic parameters for comparing the quality of photovoltaic panels are indicated by the manufacturer’s datasheet. Diagnostic...
STRESZCZENIE
O Armata, E Bołtacz-Rzepkowska,
Diagnostic value of Cone-Beam Computed Tomography ...
Introduction. Vertical root fractures are frequently a cause of extraction of root filled teeth. Clinical and radiological diagnosis of such cases is very difficult. Aim of the study. To evaluate the effectiveness of imaging vertical root fractures o...
STRESZCZENIE