Urosepsa w przebiegu kamicy układu moczowego – skuteczność leczenia farmakologicznego wspomaganego drenażem zewnętrznym miedniczkowo-moczowodowo-cewkowym

Agnieszka Szmigielska 1, Grażyna Krzemień 1, Maria Roszkowska-Blaim 1, Teresa Dudek-Warchoł 2, Stanisław Warchoł 2
1 - Katedra i Klinika Pediatrii i Nefrologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
2 - Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
MONZ
2013; 19 (1): 82-85
ICID: 1049528
Article type: Case report
 
 
Przedstawiono przypadek dwuletniej dziewczynki z kamicą układu moczowego powikłaną urosepsą i ostrym wodonerczem, u której w celu odblokowania odpływu moczu zastosowano drenaż zewnętrzny za pomocą cewnika moczowodowego.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     cystoskopia [0 powiązanych rekordów]
     urosepsa [0 powiązanych rekordów] 

Related articles

Z Krzemień,
NOWA KONCEPCJA WZBUDZENIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO BEZ...
Wzrastające ceny magnesów neodymowych doprowadziły do sytuacji, że maszyny elektryczne ze wzbudzeniem magneto-elektrycznym stały się drogie. Celowym jest więc powrót do koncepcji bezszczotkowych maszyn synchronicznych o wzbudzeniu elektromagn...
STRESZCZENIE
R Krzemień, A Ogurek,
Ubóstwo energetyczne a bezpieczeństwo społeczn...
W artykule poruszono tematykę związaną z wpływem zmian cen energii na jakość życia społeczeństwa. Autorzy próbują ustalić adekwatność definicji ubóstwa energetycznego do polskich realiów oraz określić, jak rosnące koszty e...
STRESZCZENIE
K Szmigielska,
Mechanizmy wsparcia finansowego na badania naukowe...
Program Horyzont 2020 jest najnowszą inicjatywą Unii Europejskiej, której celem jest dostarczenie spójnych instrumentów finansowania badań naukowych oraz pobudzania współpracy sektora naukowego z jednostkami przemysłowymi. Realizacja tego pr...
STRESZCZENIE