24-godzinny pomiar ciśnienia tętniczego u dzieci z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym i wtórnym do miąższowych chorób nerek

Piotr Skrzypczyk 1, Małgorzata Pańczyk-Tomaszewska 2, Maria Roszkowska-Blaim 2
1 - Katedra i Klinika Pediatrii i Nefrologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
2 - Katedra i Klinika Pediatrii i Nefrologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
MONZ
2013; 19 (1): 49-54
ICID: 1049526
Article type: Original article
 
 
Wprowadzenie: Badanie ABPM (ang. ambulatory blood pressure monitoring) cechuje się większą czułością w wykrywaniu zaburzeń ciśnienia w porównaniu do pomiarów ręcznych.
Cel: Ocena różnic w zapisie ABPM u dzieci z NT pierwotnym (NTP) i nerkopochodnym (NTN).
Materiał i metody: Badaniem objęto 64 nieleczonych hipotensyjnie dzieci w wieku od 6,2 do 18,0 śr. 14,2±3,3 lat z NTP (n=31) i NTN (n=33) w przebiegu: nefropatii pozapalnej (n=21), glomerulopatii (n=4), torbielowatych chorób nerek (n=4), innych (n=4). Oceniano: wiek rozpoznania NT, BMI Z-score, parametry biochemiczne, GFR wg Schwartza (ml/min/1,73m2), ABPM: w okresie 24h, aktywności (a) i spoczynku (r), śr. ciśnienie skurczowe (SBP), rozkurczowe (DBP) (mm Hg), ładunek (SBPL/24h, SBPL/a, SBPL/r, DBPL/24h, DBPL/a, DSBPL/r) (%), ciśnienie tętna (PP/24h, PP/a, PP/r) (mm Hg), spadek nocny (DIP SBP, DIP DBP) (%), zmienność (SD SBP, SD DBP), wskaźnik sztywności tętnic (AASI).
Wyniki: Pacjenci z NTP vs. pacjenci z NTN byli znamiennie starsi, mieli wyższe BMI Z-score, GFR (p<0,05), niższe LDBP/r (p=0,05) i wyższe PP/24h i PP/a (p<0,05). W grupie z NTP wykazano tendencje do większych śr. wartości DIP SBP (p=0,08) i DIP DBP (p=0,06). Nie wykazano różnic między grupami w SD SBP, SD DBP i AASI. W całej grupie 64 dzieci stwierdzono korelacje PP/24h, PP/a i PP/r z wiekiem (r=0,40; r=0,41; r=0,33, p<0,01), BMI Z-score (r=0,30; r=0,28; r=0,35, p<0,05) i cholesterolem HDL (r=-0,40; r=-0,38; r=-0,44, p<0,05), AASI z BMI Z-score (r=0,27, p<0,05), cholesterolem HDL (r=-0,35, p<0,05), DIP SBP (r=-0,29, p<0,05), DIP DBP (r=-0,45, p<0,0001).
Wnioski: 1) Dzieci z NT wtórnym do chorób nerek w zapisie ABPM mogą cechować się wysokim ładunkiem ciśnienia rozkurczowego w spoczynku i niskim spadkiem nocnym ciśnienia. 2) U dzieci z NT wykazano, że sztywność tętnic jest zależna od wskaźnika masy ciała i zaburzeń lipidowych.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     nadciśnienie tętnicze [1 powiązanych rekordów]
     dzieci [797 powiązanych rekordów]
     24-godzinny zapis ciśnienia tętniczego [0 powiązanych rekordów] 

Related articles

P Kaczor-Szkodny, C Horoch,
Aktywność fizyczna i formy spędzania czasu woln...
Wprowadzenie. Aktywność fizyczna stanowi bardzo ważny element w życiu człowieka. W okresie dorastania pozwala prawidłowo kształtować szeroko rozumiane postawy dzieci i młodzieży oraz wpływa na prawidłowy rozwój psychomotoryczny. P...
STRESZCZENIE
J Styczyński, K Siewiera,
Inwazyjne zakażenia grzybicze u dzieci i młodzie...
Wstęp. Pacjenci poddawani procedurze transplantacji komórek krwiotwórczych (HSCT) stanowią grupę, w której ryzyko inwazyjnych zakażeń grzybiczych (IFI) jest szczególnie wysokie. Zakażenia grzybicze są częstą przyczyną chorobowości i ś...
STRESZCZENIE
D Olczak-Kowalczyk, M Borysewicz-Lewicka,
Consensus statement of Polish experts on individua...
Using fluoride agents is one of key elements of caries prevention. For it to be safe and effective, it is crucial to know the cariostatic mechanisms of fluoride and follow the guidelines of fluoride use for caries prevention. Experts in paediatric ...
STRESZCZENIE