Wskaźniki włóknienia nerek u leczonych zachowawczo dzieci z przewlekłą chorobą nerek

Kinga Musiał 1, Danuta Zwolińska 1
1 - Katedra i Klinika Nefrologii Pediatrycznej, Wrocławski Uniwersytet Medyczny
MONZ
2013; 19 (1): 41-44
ICID: 1049524
Article type: Original article
 
 
Wprowadzenie i cel pracy: Metaloproteinazy (MMP), ich tkankowe inhibitory (TIMP), molekuły adhezyjne i białka szoku cieplnego (hsp) mogą odgrywać zasadniczą rolę w procesie włóknienia śródmiąższu nerek, ale dane dotyczące takich zależności w przewlekłej chorobie nerek (PChN) są skąpe. Celem pracy była ocena stężeń Hsp90a, sE-selektyny, MMP-2, TIMP-1 i TIMP-2 u dzieci z PChN w okresie predializacyjnym oraz potencjalnych związków pomiędzy tymi parametrami.
Materiał i metody: Badaniami objęto 39 dzieci z przewlekłą chorobą nerek w stadium 3–4. (PChN I) i 26 pacjentów w stadium 5. leczonych zachowawczo (PChN II). Grupę kontrolną stanowiło 30 dzieci z pierwotnym moczeniem nocnym i prawidłową funkcją nerek. U wszystkich badanych oznaczono surowicze stężenia Hsp90a, sE-selektyny, MMP-2, TIMP-1 i TIMP-2 z zastosowaniem metody ELISA.
Wyniki: Mediany stężeń Hsp90a, sE-selektyny, MMP-2, TIMP-1 i TIMP-2 były znamiennie podwyższone w obu grupach chorych w stosunku do grupy kontrolnej. Wartości rosły wraz z progresją PChN w przypadku sE-selektyny i MMP-2, podczas gdy TIMP-1 i TIMP-2 pozostały bez zmian, a stężenia Hsp90a uległy obniżeniu. Wykazano szereg korelacji pomiędzy
badanymi parametrami.
Wnioski: Podwyższone stężenia Hsp90a, sE-selektyny, MMP-2, TIMP-1 i TIMP-2 u dzieci z PChN przemawiają za wzmożonym uszkodzeniem komórek oraz nasileniem procesów zapalnych i proteolitycznych, odpowiedzialnych za postępujące włóknienie miąższu nerek. Różnice w zachowaniu poszczególnych parametrów podczas progresji niewydolności nerek wskazują na dywersyfikację zaangażowania poszczególnych składowych w zależności od stadium PChN.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Hsp90alpha [0 powiązanych rekordów]
     TIMP-2 [7 powiązanych rekordów]
     TIMP-1 [5 powiązanych rekordów]
     sE-selektyna [0 powiązanych rekordów]
     MMP-2 [29 powiązanych rekordów] 

Related articles

G WANG , H LIU ,
 Expression and clinical significance of Vav3...
 Objective To investigate the expression of Vav3 and MMP-2 and its association with clinicopathological features in human gastric cancer. Methods The expression of Vav3 and MMP-2 in gastric cancer was detected by immunohistochemistry, and the ...
STRESZCZENIE
A Prystupa, A Boguszewska-Czubara,
Activity of MMP-2, MMP-8 and MMP-9 in serum as ...
In alcoholic liver cirrhosis, normal liver cells are replaced by scar tissue (fibrosis). Liver fibrosis is a dynamic process in which activated hepatic stellate cells are involved in the synthesis of matrix proteins and the regulation of matrix degen...
STRESZCZENIE
S Varol, M Çevik,
İskemik İnmenin Akut ve Subakut Döneminde Matri...
Amaç: Ateroskleroz ve inflamatuar mekanizmalar serebral iskemi patogenezinde önemli bir rol oynamaktadırlar. Matriks metalloproteinazların (MMP) aktivitesi inflamatuar hücrelerin infiltrasyonu, düz kas hücre migrasyonu ve proliferasyonu gibi ...
STRESZCZENIE