Ocena jakości życia dzieci z moczeniem nocnym oraz ich rodzin

Maria Miler 1, Dorota Polak-Jonkisz 1, Konstancja Fornalczyk 1, Anna Sokół-Ossowicz 2, Monika Haligowska 3, Danuta Zwolińska 1
1 - Katedra i Klinika Nefrologii Pediatrycznej, Uniwersytet Medyczny, Wrocław
2 - Poradnia Nefrologiczna, Centrum „Promyk Słońca” , Wrocław
3 - Zakład Karny, Oleśnica
MONZ
2013; 19 (1): 36-40
ICID: 1049523
Article type: Original article
 
 
Wprowadzenie. Nocne nietrzymanie moczu określane również moczeniem nocnym (MN) jest bezwiednym oddawaniem moczu w nocy podczas snu, zdarzającym się u dziecka, które zakończyło już trening czystości lub ukończyło 5 lat. Częstość występowania moczenia nocnego maleje z wiekiem. Nocne nietrzymanie moczu jest problemem nie tylko moczącego się dziecka, ale całej jego rodziny.
Cel pracy. Celem pracy była ocena jakości życia dzieci z problemem moczenia nocnego oraz ich rodzin w oparciu o przeprowadzoną ankietę obejmującą pogłębiony wywiad.
Materiał i metody. Badaniem objęto 95 dzieci: 40 dziewczynek i 55 chłopców w wieku 5–17 r.ż.. Analizie poddano zależności między występującymi rodzajami moczenia nocnego a płcią i wiekiem dzieci, wpływem moczenia nocnego na kondycję psychiczną dziecka z uwzględnieniem wieku. Oceniano wpływ moczenia nocnego na zachowanie dzieci w środowiskach ich funkcjonowania oraz na funkcjonowanie rodziny w warunkach stwarzanych przez istniejącą dolegliwość.
Wyniki. W analizowanym materiale moczenie nocne w większości dotyczyło dzieci od 5 r.ż. do 10 r.ż.. Częściej występowało trwające od urodzenia moczenie nocne (62,1%). 58,9% dzieci cechowała niestabilność emocjonalna, przy czym w 40% dotyczyła ona pacjentów poniżej 10 r.ż. Ponad połowa tych pacjentów nie wykazywała zaburzeń w środowiskach ich funkcjonowania. Zmiany funkcjonowania w rodzinach badanych dzieci występowały w 85,3%.
Wnioski. 1) MN, niezależnie od wieku, występuje znacznie częściej u dzieci płci męskiej. W wielu przypadkach narusza ono stabilność emocjonalną dzieci i młodzieży dotkniętych tą dolegliwością. 2) MN może wywierać niekorzystny wpływ na funkcjonowanie pacjentów w środowisku domowym, szkolnym bądź przedszkolnym oraz w gronie rówieśników. Analiza statystyczna obejmująca dzieci poniżej 10 r.ż. wykazała istotnie rzadsze występowanie zmian ich zachowania w środowisku rówieśników w porównaniu do środowiska szkolnego i domowego. 3) MN jest jednym z czynników naruszających istniejący rytm funkcjonowania rodziny; najczęściej jest źródłem rezygnacji, zmęczenia i niewyspania, zwłaszcza w rodzinach dzieci z nocnym nietrzymaniem moczu trwającym od urodzenia.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     dzieci [797 powiązanych rekordów]
     moczenie nocne [3 powiązanych rekordów] 

Related articles

B Skotnicka , K Trzpis ,
Plunging ranula in children...
Objective: A plunging ranula represents mucous extravasation from sublingual salivary gland extending to the submandibular space. Although the majority of patients present in the second or third decade of life, it rarely occurs in children. Methods:...
STRESZCZENIE
M Kaczor, M Skalski,
Prevalence and consequences of insomnia in pediatr...
Insomnia presents an increasing and significant health issue in paediatric population. As the problem had grown over past decade, it became recognised by the specialists dealing with children and adolescents. In a recent study American Academy of Chi...
STRESZCZENIE
B Lubińska-Żądło, B Kowalczyk,
Zastosowanie balneoterapii w leczeniu dzieci w wie...
Naturalne metody lecznicze są na równi traktowane z medycyną konwencjonalną, a wręcz z nią konkurują. Balneologia jest jedną z najstarszych gałęzi medycyny. Coraz częściej mówi się o renesansie balneologii ze względu na panujący trend...
STRESZCZENIE