Zdwojenie i ektopia moczowodu jako przyczyna nietrzymania moczu u 10-letniej dziewczynki

Omar Bjanid 1, Aurelia Morawiec-Knysak 1, Dagmara Roszkowska-Bjanid 1, Katarzyna Kalinich 2, Agnieszka Jędzura 1, Ewa Kluczewska 3, Piotr Adamczyk 1, Maria Szczepańska 1
1 - Katedra i Klinika Pediatrii, Oddział Nefrologii Dzieci w Zabrzu
2 - Koło STN przy Katedrze i Klinice Pediatrii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
3 - Katedra i Zakład Radiologii Lekarskiej i Radiodiagnostyki w Zabrzu
MONZ
2013; 19 (1): 78-81
ICID: 1049521
Article type: Case report
 
 
Autorzy przedstawiają przypadek 10-letniej dziewczynki z odpływem pęcherzowo-moczowodowym i nietrzymaniem moczu, spowodowanym zdwojeniem moczowodu i jego ektopią. W dyskusji omówiono poszczególne postacie zdwojenia dróg odpływu moczu oraz ich znaczenie kliniczne. W świetle trudności diagnostycznych, które stwierdzono w tym przypadku, omówiono ponadto epidemiologię, obraz kliniczny – odmienny u chłopców i dziewczynek – oraz diagnostykę tej stosunkowo rzadkiej przyczyny powodującej różnorodne objawy ze strony układu moczowego
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     dzieci [797 powiązanych rekordów]
     ektopia moczowodu [0 powiązanych rekordów]
     zdwojenie moczowodu [0 powiązanych rekordów]
     nietrzymanie moczu [40 powiązanych rekordów] 

Related articles

D Jarzębicka, J Sieczkowska,
  Achalazja przełyku u dzieci...
  Achalazja przełyku jest pierwotnym zaburzeniem motoryki przełyku. Charakteryzuje się: wzmożonym napięciem spoczynkowym dolnego zwieracza przełyku (LES), brakiem odruchowego rozkurczu dolnego zwieracza przełyku w odpowiedzi na nadcho...
STRESZCZENIE

Subpopulacje limfocytów B u dzieci po zakończeni...
...
STRESZCZENIE
P Kaczor-Szkodny, C Horoch,
Aktywność fizyczna i formy spędzania czasu woln...
Wprowadzenie. Aktywność fizyczna stanowi bardzo ważny element w życiu człowieka. W okresie dorastania pozwala prawidłowo kształtować szeroko rozumiane postawy dzieci i młodzieży oraz wpływa na prawidłowy rozwój psychomotoryczny. P...
STRESZCZENIE