Kamica układu moczowego u dzieci – doświadczenia własne

Renata Bednorz 1, Agnieszka Jankowska 1, Dorota Polak-Jonkisz 1, Wojciech Apoznański 2, Danuta Zwolińska 1
1 - Katedra i Klinika Nefrologii Pediatrycznej, Uniwersytet Medyczny, Wrocław
2 - Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny, Wrocław
MONZ
2013; 19 (1): 71-74
ICID: 1049516
Article type: Case report
 
 
Wstęp. Kamica struwitowa odpowiada za ok. 5–7% wszystkich kamic u dzieci. Jest ona spowodowana zakażeniami dróg moczowych wywołanymi przez bakterie produkujące ureazę. Choroba charakteryzuje się specyficznym przebiegiem klinicznym, nawrotowością i ryzykiem rozwoju przewlekłej niewydolności nerek.
Cel pracy. Celem pracy było przedstawienie własnych doświadczeń dotyczących występowania kamicy struwitowej u dzieci.
Materiał i metody. W pracy przedstawiono opis przypadków 3 dzieci (2 dziewczynki, 1 chłopiec) w wieku od 11 miesięcy do 18 lat z kamicą struwitową, leczonych w Klinice Nefrologii Pediatrycznej we Wrocławiu w latach 2010–2012.
Wnioski. 1. Kamica struwitowa jest rzadką postacią kamicy u dzieci, a jej przebieg cechuje duża różnorodność objawów klinicznych, w zależności od wieku, wielkości i lokalizacji kamieni oraz współistniejących czynników ryzyka. 2. Leczenie musi uwzględniać nie tylko eliminację złogów i wyjałowienie dróg moczowych, ale również właściwie zapobiegać jej nawrotom. 3. Jako jeden z niewielu typów kamicy, kamica struwitowa może prowadzić do rozwoju przewlekłej choroby nerek.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     leczenie [7 powiązanych rekordów]
     diagnostyka [5 powiązanych rekordów]
     dzieci [797 powiązanych rekordów]
     kamica struwitowa układu moczowego [0 powiązanych rekordów] 

Related articles


Świadomość lekarzy dentystów w zakresie rozpo...
...
STRESZCZENIE
M Piszcz, B Skotnicka,
Dermoidal cysts of head and neck in children...
Introduction: Dermoid cysts are benign epidermal tumors; in 7% of cases, they are located in the head and neck region. They are lesions of congenital origin, mostly presenting within the midline of the body. About 70% of cases are diagnosed b...
STRESZCZENIE
U Turyna, S Zaremba,
„Breasting” father. Father's influence on the ...
ObjectivesThe authors describe the phenomenon of "breasting” father, which they recorded among small children families whose parents report to the Centre of Psychotherapy because of complications in eating. These complications include: gastrointest...
STRESZCZENIE