Ostre uszkodzenie nerek (AKI) w przebiegu zatrucia izoniazydem u 17-letniego chłopca

Małgorzata Mizerska-Wasiak 1, Hanna Szymanik-Grzelak 1, Maria Roszkowska-Blaim 1
1 - Katedra i Klinika Pediatrii i Nefrologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
MONZ
2013; 19 (1): 68-70
ICID: 1049515
Article type: Case report
 
 
Izoniazyd (hydrazyd kwasu izonikotynowego, INH) jest lekiem bakteriobójczym stosowanym w profilaktyce i terapii gruźlicy. Objawy ostrej intoksykacji INH są rzadko opisywane u dzieci, a opisy niewydolności nerek są kazuistyczne.
Przedstawiamy przypadek 17-letniego chłopca, u którego, w przebiegu zatrucia izoniazydem, stwierdzono objawy ostrego uszkodzenia nerek (kreatynina 1,4 mg/dl, GFR 51 ml/min, AKI, stopień 2 wg AKIN jak i pRIFLE). Pierwszymi objawami zatrucia INH były drgawki, następnie zaburzenia świadomości, kwasica metaboliczna (pH 6,83, HCO3 2,3 mmol/l, BE (-28,5) mmol/l) hiperglikemia 268 mg/dl oraz narastające cechy rabdomiolizy (CK max 144000 U/l, LDH max 11134 U/l, mioglobina max >500 ng/ml, GOT max 2918 U/l, GPT max 754 U/l).
Po zastosowaniu leków przeciwdrgawkowych, intensywnego nawadniania oraz alkalizacji moczu 8,4% NaHCO3 uzyskano normalizację stężenia kreatyniny w surowicy (0,7 mg/dl, GFR 102 ml/min) w 5 dobie, mioglobiny i LDH po 10 dniach, a CK i aminotransferaz – po 4 tygodniach.
U pacjentów leczonych INH warto pamiętać, że przedawkowanie izoniazydu może doprowadzić do ostrego uszkodzenia nerek.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     rabdomioliza [4 powiązanych rekordów]
     dzieci [797 powiązanych rekordów]
     izoniazyd [2 powiązanych rekordów]
     ostre uszkodzenie nerek (AKI), [0 powiązanych rekordów] 

Related articles

B Skotnicka , K Trzpis ,
Plunging ranula in children...
Objective: A plunging ranula represents mucous extravasation from sublingual salivary gland extending to the submandibular space. Although the majority of patients present in the second or third decade of life, it rarely occurs in children. Methods:...
STRESZCZENIE
J Styczyński, K Siewiera,
Inwazyjne zakażenia grzybicze u dzieci i młodzie...
Wstęp. Pacjenci poddawani procedurze transplantacji komórek krwiotwórczych (HSCT) stanowią grupę, w której ryzyko inwazyjnych zakażeń grzybiczych (IFI) jest szczególnie wysokie. Zakażenia grzybicze są częstą przyczyną chorobowości i ś...
STRESZCZENIE
U Turyna, S Zaremba,
„Breasting” father. Father's influence on the ...
ObjectivesThe authors describe the phenomenon of "breasting” father, which they recorded among small children families whose parents report to the Centre of Psychotherapy because of complications in eating. These complications include: gastrointest...
STRESZCZENIE